fbpx
Uutiset

Työmarkkinoiden ennustetaan hiipuvan – työllisyyteen tänä vuonna ehkä 35 000 henkilön kasvu

Työllisyyden kasvu ei tuoreen ennusteen mukaan jatku yhtä vahvana kuin viime vuonna. Kasvu kuitenkin jatkuu. Arkistokuva. Kuva: Ossi Ahola
Työllisyyden kasvu ei tuoreen ennusteen mukaan jatku yhtä vahvana kuin viime vuonna. Kasvu kuitenkin jatkuu. Arkistokuva. Kuva: Ossi Ahola

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) näkee, että työmarkkinakehityksessä on hiipumisen merkkejä. Kasvu ei tuoreen ennusteen mukaan jatku yhtä vahvana kuin viime vuonna. Kasvu kuitenkin jatkuu.

– Työllisyyden kasvun ennustetaan puolittuvan edellisvuoteen verrattuna sekä tänä että ensi vuonna. Tuoreen työmarkkinaennusteen mukaan työllisyys kasvaa vuonna 2019 noin 35 000 henkilöllä viime vuoteen verrattuna ja vuonna 2020 enää noin 15 000 henkilöllä. Myös työttömyyden lasku taittuu, ministeriö tiedottaa.

Työllisyys kasvoi vuonna 2018 lähes 67 000 hengellä, mikä oli ministeriön mukaan huomattavasti enemmän kuin talouskasvun perusteella olisi voinut odottaa.

– Hallituskauden aikana tehdyt politiikkamuutokset, kuten kilpailukykysopimus, ansiosidonnaisen työttömyystuvan keston lyhentäminen ja päivähoitomaksujen alentaminen ovat vauhdittaneet hyvää työllisyyskehitystä, ministeriön ennusteessa sanotaan.

Työvoima kasvaa tänä ja ensi vuonna 7 000 hengellä, mikä on selvästi edellisvuotta vähemmän. Ministeriön mukaan työllisyysaste kasvaa tänä vuonna 72,8 prosenttiin ja ensi vuonna 73,4 prosenttiin. Yhtenä hidasteena on se, etteivät kaikki työpaikat löydä osaavaa työvoimaa avoinna oleviin tehtäviin.

– Kohtaanto-ongelmat, rakenteellinen työttömyys ja väestön ikärakenteen muutos alkavat jo rajoittaa työllisyyden kasvua. Työllisyyskasvu rakentuu pelkästään palvelusektorin varaan, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Keskimääräinen työttömyysaste laskee TEM:n mukaan tänä vuonna 6,3 prosenttiin ja ensi vuonna 6,0 prosenttiin. Nuorisotyöttömyyden lasku pysähtyy.

Työttömien työnhakijoiden määrän edellisvuosien lasku on taittumassa ja ennustetta on korjattu aiempaa pessimistisemmäksi. Erityisen suuri käänne on tapahtunut nuorisotyöttömyydessä: alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien määrä uhkaa jäädä noin 30 000 henkeen, mikä on noin 10 000 enemmän kuin vuonna 2008 ennen finanssikriisiä.

Menot