Uutiset

Työn ulkoistaminen voi vaarantaa yritysturvallisuuden

Yritykset saattavat altistaa itsensä rikollisten hyökkäyksille ulkoistaessaan toimintojaan huolimattomasti. Varkaat, varkaiden tiedustelijat ja yritysvakoilijat saattavat pujahtaa apajilleen esimerkiksi keikkatyöläisinä tai ulkoistettuja tehtäviä tekevien firmojen työntekijöinä.

Keskusrikospoliisin erikoistutkija Jari Leskinen sanoo, että työmarkkinoiden muutos on uusi, selvä riski, johon ei Suomessa ole osattu suhtautua kyllin vakavasti. Hänen mukaansa esimerkiksi työnvälitysfirmat lisäävät riskejä.

– Vaara on suurin aloilla, joille on vaikea saada työntekijöitä, mutta mitään alaa ei pidä leimata, hän sanoo.

Sisäministeriön julkaisemassa raportissa tyypillisinä ulkoistettuina tehtävinä mainitaan siivous, vartiointi, kiinteistönhuolto ja tietotekniikkapalvelut. Vaikka palveluntuottajaa valvotaankin, sen työntekijöihin valvontaa ei uloteta kyllin tehokkaasti.

Jari Leskinen sanoo, että tyypillisimmillään rikokset kohdistuvat pienyrityksiin.

Suurissa organisaatioissa turvallisuusasioista on yleensä huolehdittu hyvin. Rautaruukin tietoturvapäällikkö Tuula Kotila kertoo, että turvallisuuden parantaminen on aloitettu omista työntekijöistä.

– Paras keino estää vahinkoja on selvittää, miten työskennellään; jätetäänkö tietokoneita auki ja salasanoja saataville, kun poistutaan työpisteestä. Me kierrämme toimipaikoissa ja koulutamme väkeä. (HäSa)

Päivän lehti

25.5.2020