fbpx
Uutiset

Työoikeuden professori pitää ay-jäsenmaksujen perimisen lopettamista kiellettynä toimenpiteenä – Kehottaa Ammattiliitto Prota viemään asian työtuomioistuimeen

Työoikeuden emeritusprofessorin Seppo Koskisen mukaan ay-jäsenmaksujen perimisen lopettamisen estää se, että kyse ei ole pelkästään liittojen välisestä työehtosopimuksesta, vaan lisäksi työntekijän ja yrityksen kahdenkeskisestä sopimuksesta.
Teknologiateollisuus päätti lopettaa jäsenyrityksissään ay-jäsenmaksujen perimisen Ammattiliitto Pron jäsenten palkasta. Kuvassa mielenosoitus aktiivimallia vastaan Helsingissä helmikuussa 2018. Kuva: Joel Maisalmi
Teknologiateollisuus päätti lopettaa jäsenyrityksissään ay-jäsenmaksujen perimisen Ammattiliitto Pron jäsenten palkasta. Kuvassa mielenosoitus aktiivimallia vastaan Helsingissä helmikuussa 2018. Kuva: Joel Maisalmi

Työoikeuden emeritusprofessorin Seppo Koskisen mukaan Teknologiateollisuuden päätös lopettaa Ammattiliitto Pron jäsenten ay-jäsenmaksujen periminen palkasta on kielletty toimenpide.

– Tähän ei ole Teknologiateollisuudella oikeutta, koska on tehty yksilöllinen sopimus työntekijän ja työnantajan välillä. Siinä pitäisi olla irtisanomisehto, jotta perimisen voisi lopettaa, sanoo Koskinen Lännen Medialle.

Koskinen viittaa sopimukseen, jossa työntekijä antaa työnantajalle oikeuden periä jäsenmaksut palkasta.

– Jos järjestö ryhtyy työtaisteluun, siitä ei yksilö vastaa. Työtaistelutoimien pitää olla kohdistettu järjestöä vastaan. Tässä tapauksessa näin on vain välillisesti.

Koskinen kehottaa Prota viemään työtuomioistuimeen

Jäsenmaksujen perimisestä ei säädetä laissa, mutta siitä säädetään työmarkkinaliittojen välisen työehtosopimuksen liitteenä. Sopimusliite ei välttämättä ole voimassa nykyisessä työehtosopimuksettomassa tilanteessa Teknologiateollisuuden ja Pron välillä.

Tästä puolesta Seppo Koskinen kehottaa Prota viemään asian työtuomioistuimeen, jotta saataisiin selvyys, onko työehtosopimuksen pysyvä liite voimassa myös sopimuksettomana aikana.

Tämä selventäisi myös liitteen oikeudellista merkitystä sekä järjestöosapuolten välillä että yleissitovuudessa. Työnantajaliitot ovat katsoneet, ettei työehtosopimusten yleissitovuus koske liitteessä olevaa ay-jäsenmaksujen perintää.

– Työehtosopimus koskee ehtoja, joita työsuhteessa on työsopimuksen lisäksi muuten noudatettava. Tästä on ollut erimielisyyttä, onko liitteessä oleva ay-jäsenmaksujen perintä tällainen ehto, sanoo Koskinen.

Samalla selviäisi, onko kielletty työtaistelussa

Samalla saataisiin selville, olisiko ay-jäsenmaksujen perimisen lopettaminen kielletty työtaistelutoimi ylipäätään. Koskisen mukaan se joka tapauksessa on, sillä siinä puututaan yksittäisten työntekijöiden henkilökohtaisiin sopimuksiin ja samalla painostetaan työehtosopimusvastapuolta.

Työtuomioistuimessa on sekä työnantajan että työntekijöiden jäseniä ja puolueettomia jäseniä. Se päättää muun muassa työehtosopimusten soveltamisesta ja työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Menot