Uutiset

Työryhmä etsii sopua hankaliin tieratkaisuihin

Kiistanalaiset tievaraukset on pantu mietintämyssyyn eli työryhmään maakuntakaavan uudistustyön yhteydessä.

Myös Lammin ja Hausjärven aluevaraukset tuulivoimaloille on hyllytetty. Tosin niitäkin pohditaan maakuntakaavan seuraavassa uudistusvaiheessa.

Kovin suuria muutoksia kaavaluonnokseen ei ole palautteiden perusteella tehty. Eniten palautetta tuli Humppilaan suunnitellusta lentokenttä- ja logistiikka-alueesta.

Kymppitien linjaus Hämeenlinnan vaiheilla, ns. Harvialan orsi ja uusi kehäyhteys Parolasta kanta-Hämeenlinnan pohjois- ja itäpuolitse kymppitielle ovat isoja kysymyksiä, joita pohditaan ensin työryhmässä ja tuodaan vasta sitten esille maakuntakaavassa.

-Janakkalan kunta on vaatinut ns. Harvialan orren varauksen poistamista. Nyt sen kanssa on sovittu, että varaus jää siihen asti, että asia ratkotaan työryhmässä, Hämeen liiton suunnittelupäällikkö Heikki Pusa kertoo.

-Ajatuksena on neuvotella ratkaisu, johon kuntien poliittinen johto voisi sitoutua. Aikaa siihen kuluu niin paljon, ettei asia ehdi nyt työn alla olevaan ensimmäisen vaihemaakuntakaavaan.

Kymppitien linjauksesta on myös ollut monenlaisia näkemyksiä. Hurjimpana ideana on esitetty, että tie pantaisiin alittamaan Katumajärvi tunnelissa. Sitä vaihtoehtoa Hämeenlinnan kaupunki ei ole pitänyt järkevänä.


Luonnonvaroihin palataan

Kauppaa ohjataan maakuntakaavaesityksessä keskustavyöhykkeille, mutta sen mitoitukseen ja tarkempaan sijoittumiseen ei oteta kantaa.

-Se jää kuntien harkintaan, mutta mitään Ideaparkkeja tänne ei ole tulossa.

Uusin luonnos vaihemaakuntakaavaksi tulee alkuvuodesta nähtäville. Maakuntavaltuusto saanee sen käsittelyynsä alkukesästä.

Seuraavaksi uudistetaan maakuntakaavan luonnonvaroja koskeva osio.

-KHO:n päätöksellä nykyisestä kaavasta poistettiin turvetuotantoalueita. Nyt on tarkoitus tarkastella uudestaan turpeentuotantoa kokonaisuutena. Myös tuulivoima nousee taas esille. Lisäksi otetaan kantaan liikennekysymyksiin.

Nykyinen maakuntakaava hyväksyttiin Hämeen maakuntavaltuustossa loppuvuodesta 2004. Lain voiman se sai vasta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen vuoden 2007 lopulla. (HäSa)