Uutiset

Työryhmä löysi tukun syrjiviä sääntöjä vanhempainetuuksista

Monimuotoisten perheiden vanhempia syrjitään vanhempainvapaissa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän kartoituksen mukaan moni yhdenvertaisuutta parantava lakiuudistus olisi kuitenkin helppo toteuttaa, eikä maksaisi paljon.

Esimerkiksi yksin lapsestaan huolehtivalla isällä ei ole oikeutta mihinkään vanhempainpäivärahaan, jos tämä ei ole ollut lapsen äidin kanssa avioliitossa tai asunut tämän kanssa avoliitossa.

Näiden isien yhdenvertainen kohtelu maksaisi valtiolle arviolta vain 0,1 miljoonaa euroa vuodessa. Summa on näin pieni, koska uudistus koskisi arviolta vain noin kymmentä isää vuosittain.

– Yksin lastaan hoitavat miehet ovat ainoita, jotka eivät ole oikeutettuja mihinkään etuuksiin missään vaiheessa. Heistä suurin osa on homo- tai bi-miehiä, jotka toimivat vanhempina yksin tai miespuolison kanssa, sanoo Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

Osa uudistuksista ei maksaisi mitään. Esimerkiksi nais- ja miespareilla on oikeus isyysrahaan jo nyt, mutta sen käyttö on sidottu parisuhteen rekisteröimiseen ja adoption vahvistamiseen. Näin ollen toinen vanhemmista ei voi olla kotona lapsen kanssa heti tämän synnyttyä, vaan vasta myöhemmin.

– Tämä koskee lähes kaikkia sateenkaariperheitä ja on selvästi syrjivää. Sateenkaariperheillä isyysraha on sidottu juridiseen vanhemmuuteen, mutta muilla vain äidin kanssa asumiseen, Jämsä sanoo.

Jämsän mukaan nimenomaan sateenkaariperheiden kohdalla vanhempien yhdenvertaisuuden parantaminen tulisi halvaksi. Tämä ei ole hänen mukaansa sinänsä uutta tietoa.

– Jo aiemminkin vastustajien perustelut ovat olleet periaatteellisia eivätkä rahaan liittyviä.

Kartoituksen kallein uudistus olisi yksinhuoltajaperheiden vanhempainpäivärahakauden ulottaminen yhtä pitkäksi kahden vanhemman perheiden kanssa. Enimmäkseen yksinhuoltajaäitejä koskeva parannus maksaisi arviolta 13 miljoonaa euroa.

Moni yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallinen kohta vanhempainetuuksissa liittyy adoptioperheisiin. Adoptiovanhemmat eivät voi esimerkiksi työskennellä tai opiskella ja saada samaan aikaan vanhempainpäivärahaa.

Muilla kuin adoptiovanhemmilla on oikeus vähimmäismääräiseen vanhempainrahaan työ- ja opiskelupäiviltä vieläpä ilman vanhempainpäivärahajakson katkeamista. Tasa-arvo-ongelman korjaaminen ei vaatisi kummoista rahallista panostusta, mutta se voisi jopa hyödyttää hivenen kansantaloutta nopeuttamalla opintoja ja tuomalla adoptiovanhempien työpanosta työmarkkinoiden käyttöön.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän kartoituksessa löytyi kymmenkunta monimuotoisille perheille epätasa-arvoista säädöstä. Kartoituksen tulokset ovat hallitusneuvotteluissa käytettävissä, mutta työryhmä antaa varsinaiset esityksensä vasta syksyllä.

Asiasanat

Päivän lehti

5.4.2020