Uutiset

Työsuojelupiiriin kyselyjä kesätyön pelisäännöistä

Hämeen työsuojelupiiriin on pitkin kevättä tullut paljon kyselyjä, jotka koskevat nuorten työllistämistä ja työn tekemisen ehtoja.

Kysymyksiä ovat esittäneet sekä töitä hakevat nuoret, työnantajat että nuorten vanhemmat.

Tänä vuonna 14 vuotta täyttävä voidaan ottaa kesätöihin siten, että työssä oloaika on enintään puolet kesälomasta. Peruskoulun päättänyt voi sen sijaan työskennellä koko kesän.

Työsuojelupiiristä muistutetaan, että kesätöitä koskevat työsopimukset on viisainta tehdä kirjallisina, vaikka suullinenkin sopimus on osapuolia sitova. Ellei työsopimusta tehdä kirjallisena, on työnantaja yli kuukauden kestävissä työsuhteissa velvollinen antamaan kirjallisen selvityksen työsuhteen ehdoista.

Koululaisille maksettavat palkat ovat keskimäärin 70-90 prosenttia alimmasta taulukkopalkasta.

15 vuotta täyttäneen työaika on sama kuin täysi-ikäisten, myös ylitöiden tekeminen on sallittua, kuitenkin enintään 80 tuntia vuodessa. (HäSa)

Päivän lehti

17.2.2020