Uutiset

Työtyytyväisyyteen panostettava

Suomessa on puhuttu väsymiseen asti siitä, miten nykyinen eläkejärjestelmä ei riitä nostamaan eläkkeelle jäämisen ikää kolmella vuodella.

Nyttemmin julkaistut tilastot osoittavat, että halu jatkaa töissä aiempaa pidempään kasvaa, ja varhainen eläkkeelle lähtö houkuttaa vastaavasti vähemmän.

Eläketurvakeskuksen hiljattain julkaiseman tilaston mukaan 65-vuotiaina eläköityneitä on jo yhtä paljon kuin 55 – 59-vuotiaina eläkkeelle jääneitä.

Tänä vuonna eläkkeellesiirtymisikä nouseekin ensi kertaa yli 60 ikävuoden.

Myönteisen kehityksen taustalla on monta seikkaa. Yksi on varmasti sekin, että nyt voi siirtyä joustavasti eläkkeelle 63 – 68-vuotiaana ja alaikärajan jälkeen eläkettä kerryttää lisää superkarttuma.

Kaikissa tutkimuksissa työviihtyvyys on jaksamisen merkittävin tekijä. Jos työssä viihtyy, kokee sen merkitykselliseksi ja saa työstään arvostusta, jaksaa pidempään.

Kaikkein tyytyväisimpiä työhönsä ovat 55 vuotta täyttäneet. Heistä jopa kaksi kolmasosaa pitää työstään ja 45 vuotta täyttäneistä yhtä suuri osuus haluaa jatkaa työssään 63 ikävuoden jälkeen.

Tilastot antavat selkeitä viitteitä siitä, että eläkeiän nostotavoite voi täyttyä nykyiselläkin mallilla, eikä alinta eläkeikää tarvitse nostaa 65 vuoteen.

Suomalaisen työelämän kehittämisestä on puhuttu paljon, ja paljon on myös tehty. Ei kuitenkaan tarpeeksi. Työntekijöitä kalvaa pahiten epätietoisuus työn jatkumisesta ja oman toimenkuvan muuttumisesta.

Työntekijä joutuu helposti jatkuvaan stressitilaan pohtiessaan tulevaisuuttaan.

Pahimpia virheitä tehdään silloin, kun työntekijöille jätetään kertomatta yrityksen taloudellinen tilanne, muutostarpeet ja niiden vaikutuksen omaan työhön.

Vaikeissakin tilanteissa voidaan pitää työtyytyväisyys korkeana, kun tiedotetaan avoimesti ja rehellisesti, työntekijät pääsevät vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin, suunnittelemaan omaa työtään ja määrittelemään tavoitteitaan.

Juhlapuheissa usein sanotaan, miten työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Julistus saa kovan kolauksen, jos yritys heti ensimmäisen heikon suhdanteen jälkeen lähtee irtisanomisiin sillä mielellä, että nyt on hyvä putsata iäkkäät ja ”ongelmatapaukset”.

Tällaisella tyylillä varmistetaan stressaavan työilmapiirin syntyminen. Sairauspoissaolot ja jaksamisongelmat lisääntyvät, työn mielekkyys vähenee ja turhautuminen kasvaa.

Valitettavasti viime taantuma osoitti, että edellä mainitulla tavalla työntekijöihinsä suhtautuvia yrityksiä on vieläkin liikaa.

Suomessa iäkkään ihmisen irtisanominen käy vaivattomasti. Yleensä päästään sopimukseen putkeen lähtemisestä. Eli 57-vuotias tai sitä vanhempi jää ansiosidonnaiselle päivärahalle siihen asti kunnes täyttää 62 vuotta. Väen vähennys toteutettiin eläkejärjestelyin, kuuluu sitten virallinen selitys.