fbpx
Uutiset

Työvoiman saatavuusongelmat varjostavat talouden ja työllisyyden kasvua alueilla, kertoo TEMin raportti

Talouden ja työllisyyden arvioidaan kehittyvän edelleen myönteisesti alueilla, tosin kehitys on aiempaa hitaampaa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) raportti. Sen mukaan työttömyyden kasvua ei ole näkyvissä missään päin maata.

Myönteisen kehityksen vastapainona ovat vaikeudet työvoiman saatavuudessa ympäri maata.

– Kehitysnäkymät jatkuvat positiivisina läpi Suomen, mutta selvää on, että osaavan työnvoiman saatavuuteen on panostettava monin eri keinoin, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tiedotteessa.

Ministeriön mukaan talouskasvun myötä työvoiman kysyntä on kasvanut niin nopeasti, että monilla aloilla ja ammateissa on vaikeaa löytää työvoimaa. Tämä koetaan kasvavaksi ongelmaksi eri puolilla maata sekä kasvukeskuksissa että pienissä seutukunnissa, raportti kertoo.

Ministeriön mukaan varsinaisesta työvoimapulasta voidaan puhua esimerkiksi Kainuussa, missä kaivosalan ja metalliteollisuuden työvoimatarpeisiin on vaikeuksia vastata.

– Pohjois-Savossa erityisesti Ylä-Savon metalliteollisuudessa osaajapula koetaan kriittisenä kasvun esteenä, tiedotteessa sanotaan.

Työntekijöiden saatavuusongelmia pyritään ministeriön mukaan ratkomaan muun muassa rekrytointikoulutuksilla, lisäämällä muuntokoulutuspaikkoja sekä tiivistämällä oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä. Lisäksi rekrytointeja pyritään laajentamaan ulkomaille.

Raportin mukaan metsätalouden vire on erittäin positiivinen. Merkittäviä metsäteollisuuden investointiaikeita on meneillään erityisesti Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Savossa.

Rakentaminen on yhä ripeää. Sen ennakoidaan jatkuvan vilkkaana pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Oulun, Tampereen ja Jyväskylän seuduilla

TEMin Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisu ilmestyy kahdesti vuodessa. Siihen kootaan muun muassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ely) näkemykset alueiden nykytilasta ja talouden kehityksestä.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161086/TEMrap_31_2018_Alueelliset_kehitysnakymat.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Asiasanat

Menot