Uutiset

Työvoimatoimiston sivupistettä ollaan lopettamassa Janakkalassa

Työ- ja elinkeinotoimistojen verkostoa uudistetaan osin juuri niin kuin jo pitkään on uumoiltu. Hämeenlinnan seudun kannalta merkittävä muutos on se, että Janakkalan sivutoimipaikka loppuu ja palvelut keskitetään ensi vuoden alusta Hämeenlinnaan.

Hämeenlinnan seudun työvoimatoimistokin menettää asemansa itsenäisenä TE-toimistona, sillä Hämeen ely-keskuksen alueelle jää vain yksi itsenäinen toimisto, jonka pääpaikka tulee Lahteen. Ainakin vielä viime keväänä uskottiin, että Kanta-Hämeessä säilyy itsenäinen toimisto.


Lahden toimiston alaisuuteen

Lahden toimiston alaisuuteen siirtyvät Hämeenlinnan lisäksi myös Heinolan, Forssan ja Riihimäen TE-toimistot.

Kaikki toimipaikat palvelevat jatkossakin kokoaikaisesti ja tarjoavat samat palvelut kuin nykyään sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaille.

Hämeen ely-keskuksen alueella on kaiken kaikkiaan kuusi lakkautettavaa sivupistettä. Janakkalan lisäksi aiotaan sulkea myös Nastolan, Orimattilan, Asikkalan, Sysmän ja Hartolan sivutoimipaikat.

Sivupisteiden lakkauttaminen ei välttämättä ole viemässä aivan kaikkia palveluja naapurikaupunkeihin. Suunnitelma on, että vaikeimmin työllistettävät asiakkaat saisivat jatkossakin työvoimapalveluja Janakkalassa ja muilla nykyisillä sivupistepaikkakunnilla. Työvoimaviranomaiset järjestäisivät ne yhteistyössä kunnan kanssa.


Janakkala pyytää neuvotteluja

Ely-keskus pyytää kunnilta lausuntoa uudistussuunnitelmastaan. Janakkalan kunnanhallitus käsitteli asiaa maanantaina, mutta ei päättänyt vielä lausunnosta. Sen sijaan kunta pyytää neuvotteluja ely-keskuksen kanssa.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus lausuu, että yhden hallinnollisen TE-toimiston malli nähdään sinänsä toimintakelpoiseksi. Kaupunki huomauttaa kuitenkin, että muutos ei saa heikentää seudullista palvelutarjontaa.

Kaupunki esittää lisäksi huolensa siitä, aiotaanko pitkäaikaistyöttömien työllisyyden hoidon päävastuu siirtää kunnille.

-TE-toimistojen uudistuksessa ei ole kysymys tästä, mutta halusimme kuitenkin tuoda esille tämän huolen, sanoo yleisen sosiaalityön tilaajapäällikkö Sirpa Ylikerälä.

Ylikerälä sanoo, että kunnille lisätään koko ajan velvollisuuksia.

-Vähintä, mitä odotamme, on se, että meille annetaan myös lisää resursseja, jos annetaan lisää tehtäviäkin. (HäSa)

Mainos