Uutiset

Ulkomailta ammennetaan hyviä käytäntöjä museoiden yhteistyöhön

Jos vastikään käynnistynyt puolitoistavuotinen kehittämishanke pääsee tavoitteeseensa, voivat Hämeenlinnan Linnanniemen museokävijät nauttia tulevaisuudessa entistäkin paremmista palveluista.

-Hanke ei vielä alkuvaiheissa näy asiakkaille, mutta pitkällä tähtäimellä sen pitäisi merkitä entistä parempia ja laadukkaampia museopalveluita. Etsimme myös keinoja siihen, miten asiakas voitaisiin saada mukaan jo palvelujen suunnitteluvaiheeseen, kertoo Museoviraston Museot hyvinvoinnin edistäjinä -hankkeen hankejohtaja Ulla Teräs.

Puolitoistavuotisen hankkeen tehtävänä on kehittää paitsi asiakaslähtöisyyttä myös museoalalle uudenlaisia johtamis- ja yhteistyömalleja, jotka toimivat monen museon muodostamissa kokonaisuuksissa. Kehitystyötä tehdään työpajoissa, joissa on mukana museoiden henkilöstöä ja muita sidosryhmien edustajia.

Kehitettäviä malleja kokeillaan käytännössä Kotkan Merikeskus Vellamossa ja Hämeenlinnan Linnanniemen alueen museoissa. Saavutettavat tulokset ovat myöhemmin koko museokentän vapaasti hyödynnettävissä.

Asiakaskunnan muutos vaatii uudistumaan

-Näin alkuvaiheessa etsimme kansainvälisiä vertailuesimerkkejä. Katsomme mitä esimerkiksi Tanskassa ja Iso-Britanniassa vastaavanlaisilla kohteilla on tarjota, Ulla Teräs kertoo.

Hänen mukaansa Tanska on kiinnostava siinä mielessä, että siellä toteutettiin vuonna 2007 iso kuntauudistus, joka on vaikuttanut myös museoiden uudelleenorganisoitumiseen. Iso-Britanniassa taas on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota asiakaslähtöisyyteen.

-Ulkomailta ei ole varmaankaan haettavissa suoraan malleja, vaan lähinnä etsimme kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, Teräs arvioi.

Palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen on museoalalla vielä alkuvaiheessa. Asiaan on kuitenkin havahduttu, sillä asiakaskunta on yksilöllistyvä ja tarpeiltaan muuttuva kohderyhmä.

-Identiteetit monimuotoistuvat ja väestömuutokset, kuten ikääntyminen ja maahanmuutto muuttavat asiakasrakennetta. Hyvien esimerkkien ja käytännön työkalujen avulla museot voivat rakentaa palveluitaan sellaisiksi, että ne tavoittavat paremmin erilaiset asiakkaat.

Museoviraston hallinnoi hanketta, mutta toteutuksessa ovat mukana myös Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma sekä Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit. Hankkeen tulokset esitellään vuoden 2013 alussa. (HäSa)