fbpx
Uutiset

Ulkomaiset rekat verolle Suomessa, kotimaiselle raskaalle liikenteelle esitetty tienkäyttövero palautuisi käyttövoimaveron alennuksena

Esityksen mukaan myös ulkomainen rekkaliikenne maksaisi Suomessa tienkäyttöveroa.

Raskas kuorma-autoliikenne maksaa esityksen mukaan vuodesta 2021 lähtien tienkäyttöveroa. Sen käyttövoimavero laskisi vastaavasti. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta.

Tienkäyttövero kannettaisiin eräin poikkeuksin sekä suomalaisista että ulkomaisista ajoneuvoista yli 12 tonnia painavista ajoneuvoista. Suomalaiselle raskaalle liikenteelle tienkäyttöveron palautettaisiin käyttövoimaveroa alentamalla.

Niin sanottu vinjettivero antaisi lisää kilpailukykyä kotimaiselle raskaalle rahtiliikenteelle, joka joutuu ulkomailla maksamaan useimmissa maissa joko käyttäjämaksuja tai kilometripohjaisia maksuja.

Hallitus päätti viime huhtikuun kehysriihessä raskaan liikenteen aikaperusteisen tienkäyttöveron eli vinjetin toteutuksesta. Uudistus sisältyy hallitusohjelmaan.

Vero määrättäisiin veroilmoitusten perusteella. Verovelvollinen voisi ilmoittaa kuorma-auton käyttökaudeksi 1, 7, 30 tai 365 päivää.

Veron määrä olisi 400–1 122 euroa vuoden käyttökaudelta ajoneuvon euro-päästöluokan ja akseliluvun mukaan. Päivän käyttökaudelta vero olisi kahdeksan euroa kaikille kuorma-autoille.

Samalla raskailta kuorma-autoilta kannettavaa ajoneuvoveron käyttövoimaveroa alennettaisiin mahdollisimman lähelle EU-lainsäädännön edellyttämää minimitasoa ja veron rakennetta muutettaisiin. Käyttövoimavero määräytyisi kuorma-auton kokonaismassan, akselien lukumäärän ja jousitustyypin perusteella sekä sen mukaan, onko auto varustettu perävaunujen vetämiseen.

Käyttövoimaveron alentaminen kompensoisi keskimäärin tienkäyttöverosta kotimaiselle raskaalle kuljetuskalustolle aiheutuvan verotuksen kiristymisen.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi 5. joulukuuta. Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

Menot