fbpx
Uutiset

Ulkoministeriö käy läpi Suomen kansainväliset sopimukset ja hallitus valmistelee toimenpidepaketin helmikuun puoliväliin

Ulkoministeriö käy läpi Suomen kansainväliset sopimukset ja selvittää, voitaisiinko niitä muuttamalla hallita paremmin maahanmuuttopolitiikkaa. Hallituksen toimenpidepaketti valmistuu helmikuun puolivälissä.
Hallitus on pääministeri Juha Sipilän johdolla kokoontunut jo kahdesti tällä viikolla neuvotteluun lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjunnasta. Kuva: Mauri Ratilainen

Hallitus sai tänään neuvottelussaan poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen tilannekatsauksen lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikollisuudesta sekä Oulun ja Helsingin tapauksista. Valtioneuvoston tiedotteessa todetaan, että ongelma on laaja, ja erityisesti lapsia ja nuoria lähestytään netissä entistä enemmän. Poliisin on panostettava erityisesti nettipoliisitoimintaan.

Nettiin tavalla tai toisella liittyvä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on laaja ilmiö, josta poliisin tietoon tulee vain pieni osa.

Hallitus ei vielä tänään esittele mitään toimenpidekokonaisuutta, vaan ennaltaehkäiseviä toimia valmistelee erikseen kolmen kansliapäällikön työryhmä (SM, STM ja OKM) koulun, nuorisotyön ja sosiaalitoimen osalta. Sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) johdolla vastaa toimenpidekokonaisuudesta. Tavoitteena on kokonaisuuden valmistuminen helmikuun puoliväliin mennessä.

Hallitus kävi myös läpi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden tilannetta. Erityisesti Irakin kanssa palautuksia on tehostettava. Tässä Suomi kääntyy EU:n komission puoleen ja käy jatkossa myös neuvotteluja samankaltaisessa tilanteessa olevien maiden kanssa.

Ulkoministeriö käy läpi kansainväliset sopimukset, ja selvittää, voitaisiinko niitä muuttamalla hallita maahanmuuttopolitiikkaa nykyistä paremmin

Toinen neuvottelu tällä viikolla

Hallitus kokoontui jo aiemmin tiistaina neuvotteluun Oulussa ja Helsingissä tapahtuneiden alaikäisiin kohdistuneiden seksuaalirikosten takia. Niistä epäillään ulkomaalaistaustaisia henkilöitä.

Sisäministeriössä on ollut jo joulukuusta lähtien valmisteilla noin kymmenen toimenpidekokonaisuuden lista lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten estämiseksi.

Oikeusministeriö ilmoitti tiistaina aloittavansa raiskauslainsäädännön kokonaisuudistuksen. Tavoitteena on saattaa sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan kanssa rangaistavaksi raiskausrikoksena ja selvittää, miten suostumuksen puute voidaan lisätä raiskausrikoksen tunnusmerkistöön.

Eduskuntaryhmät kiirehtivät kolmea lakiesitystä

Eduskuntaryhmät sopivat tiistaina kiirehtivänsä jo eduskunnan käsittelyssä olevien kolmen lakiesityksen eteenpäin viemistä seksuaalirikosten ehkäisemiksi.

Niissä kiristetään lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusta, helpotetaan terrorismirikoksiin syyllistyneiden kaksoiskansalaisten karkotuksia ja lisätään poliisin mahdollisuuksia käyttää saamiaan henkilötietoja rikosten ehkäisemiseksi ja paljastamiseksi.

Lisäksi selvitetään, voidaanko Suomen kansalaisuus evätä kaksoiskansalaiselta, joka on syyllistynyt törkeään seksuaali- tai väkivaltarikokseen.

Eduskuntaryhmät linjasivat myös, että hallituksen on tarvittaessa tuotava eduskuntaan lisäbudjettiesitys, jolla varmistetaan riittävät edellytykset seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn.

Säilöön – ja kiinniottoa arvioidaan uudelleen

Pienin hallituspuolue siniset vaati tiistaina, että hallitus selvittää mahdollisuudet tulkita kansainvälisiä sopimuksia uudelleen ja muuttaa perustuslakia, jotta törkeisiin rikoksiin tuomitut ulkomaalaiset voitaisiin palauttaa kohdemaan tilanteesta riippumatta.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden vaarallisten henkilöiden säilöönotto- ja kiinniottoperusteita arvioidaan uudelleen.

Perussuomalaiset kertoivat torstaina, että he tarjoavat muille oppositiopuolueille mahdollisuutta tulla mukaan välikysymykseen sisäisestä turvallisuudesta. Yksin perussuomalaiset eivät voi välikysymystä tehdä.

Menot