Uutiset

Ulkona liikkumisen iloa lapsille

Kiitos nimimerkeille Muumipappa ja Muumimamma kiinnostuksesta varhaiskasvatuksen käytäntöjä kohtaan.

Haluamme hieman selventää joitakin haastattelussamme esille nousseita asioita, sillä alkuperäisestä ajatuksesta poikkeava käsitys on teidän lisäksenne saattanut muodostua joillekin muillekin lukijoille.

Varhaiskasvatussuunnitelmamme myötä lasten liikunnan ja ulkoilun mahdollisuuksien ei Hämeenlinnan päivähoidossa ole suinkaan tarkoitus vähentyä vaan päinvastoin!

Hämeenlinnassa on syksyllä aloittanut luontopainotteinen ryhmä, joka viettää lähes koko osapäiväisen hoitopäivänsä ulkona. Siitä tähän mennessä saadut kokemukset ovat erinomaisia.

Lisäksi varhaiskasvatukseen on juuri valmistunut esimerkiksi valtakunnalliset varhaiskasvatuksen liikunnalliset suositukset, joissa esim. suositellaan lapsille vähintään kahden tunnin liikkumista päivittäin.

Suositukset on laadittu juuri siksi, että ollaan huolissaan suomalaisten lasten perusterveydestä ja liikunnan tarpeen tyydyttymisestä ja liikkumisen mahdollisuuksista arkielämässä. Vanhempien ja päivähoidon toiminta onkin tässä suhteessa avainasemassa.

Lasten päiväjärjestystä mietitäänkin päivähoidossamme lasten iän ja tilanteiden mukaisesti, eli automaatioina ei oleteta, että kaikki lapsiryhmät ulkoilevat vain kerran tai kaksi kertaa päivässä. Asioista myös keskustellaan yhteisesti vanhempien kanssa.

Kyse ei ole henkilöstön jaksamisesta riisua ja pukea lapsia, vaan siitä, että lapsille pyritään ikänsä mukaisesti turvaamaan hoitopäivän aikana mielekkäitä, pitkäkestoisia toimintamahdollisuuksia.

Koska varhaiskasvatusikäisten lasten ryhmän ulos ja sisään siirtyminen pukemisineen, kuravaatteineen kestää todellakin aika pitkän tovin, ulkoiluun saattaa näin jopa jäädä lapsille vähemmän aikaa.

Ulkoilukertojen ja samalla edestakaisen pukemisen mahdollinen vähentäminen ei suinkaan tarkoita sitä, että lapsi ulkoilisi määrällisesti vähemmän. Yksi kunnon ulkoilu päivässä saattaa merkitä jopa sen lisääntymistä.

Pieni lapsi tarvitsee päiväänsä säännöllisyyttä ja levon ja toiminnan sopivaa vaihtelua ja päiväjärjestystä miettimällä pyritään välttämään lapsen hoitopäivän aikana kokema toiminnan pirstaleisuus.

Piha, lähiympäristö, metsä ja luonto ovat lapselle mitä parhainta oppimisympäristöä ja siellä voidaan juuri liikkumisen, leikkimisen ja tutkimisen kautta kokea mitä parhaimpia oivalluksia, ilon ja riemun kokemuksia liikkumisen iloa unohtamatta.

Päivähoidon ulkoilua eivät estä muuttuvat sääolosuhteet, vaan sekä henkilöstö että lapset ovat varusteineen jatkossakin yhtä valmiita nauttimaan kaikista suomalaisen luonnon tarjoamista säätiloista ja niiden tarjoamista erilaisista toimintamahdollisuuksista. (huom. kuitenkin pakkasraja).

Voimmekin tyytyväisinä todeta, että Hämeenlinnassa varmasti ulkoillaan edelleen ja jatkossa ehkä enemmänkin kuin aiemmin!

Marjatta Korhonen

päivähoidon johtaja

Raija Laine

kasvatustoiminnan johtaja

Hämeenlinna

Päivän lehti

17.1.2020