Uutiset

Unohdetaanko lapsen ja perheen hyvinvointi?

Koulutus- ja kulttuurilautakunta saa tulevana maanantaina käsiteltäväkseen asian: oppilaaksi ottaminen perusopetukseen lukuvuonna 2007-2008. Kyseisessä kokouksessa on tarkoituksena vahvistaa muun muassa ensimmäisille vuosiluokille tulevien oppilaiden perusopetusryhmät uusien yhteistoiminta-alueiden kouluihin.

Tavoitteena on esimerkiksi muodostaa kohtuullisen kokoisia 24 oppilaan opetusryhmiä. Kyseisessä esityksessä Ojoisten kouluun on tarkoitus muodostaa ainoastaan yksi perusopetusryhmä, nyt toimivan kahden ryhmän sijaan.

Todellisuus Ojoisten koulun kohdalla on kuitenkin se, että nykyisen yhteistoiminta-alueen puitteissa ensi vuonna olisi koulutaipaleensa Ojoisilla aloittamassa reilusti yli 40 oppilasta. Tämä tarkoittaisi noin 17 oppilaan siirtämistä mitä ilmeisimmin Normaalikouluun kaupungin keskustaan, jossa ehdottomasti halutaan säilyttää kolme aloittavaa luokkaa.

Millähän perusteella nämä 17 oppilasta valitaan Ojoisten alueelta?

Nykyään Hämeenlinnassa kouluun sijoittamisen ensisijaisesti ratkaisee oppilaan terveydentila, vaikka voimassa olevassa perusopetuslaissa mainitaan kuitenkin ensin ”lähikoulu”ajatus. Lähikoulu tai koulumatkan pituus on vasta kolmantena perusteena Hämeenlinnassa. Toiseksi sijoittamisen perusteena on koulussa oleva sisarus.

Ojoisten ”reuna-alueella” (mm. Härkätien kaupungin puoli) asuu tulevien ekaluokkalaisten perheitä, joilla on sisaruksia Ojoisten koulussa. Erotetaanko nämä sisarukset eri kouluihin asuinpaikan perusteella?

Vai alkaako oppilaita kulkemaan keskustaan keskeltä Ojoista, jolloin taas koulumatkaan tulee reilusti lisää kilometrejä ja vaarallisia paikkoja? Mikäli vain yhden perusopetusryhmän aloitus toteutuu, vähenee Ojoisilta myös yhden määräaikaisen opettajan toimi. Ojoisilla lapsia todella riittäisi kahteen kohtuullisen kokoiseen ekaluokkaan. Resurssit halutaan kuitenkin ilmeisesti turvata vaikka väkisin ”keskustan kouluun”.

Lapsen elämässä on tärkeää jatkuvuus, tuttu ja turvallinen ympäristö, sekä mahdolliset tutut kaveritkin, jotka kulkisivat rinnalla päiväkodista kouluun. Mikä on todellinen motiivi ja järki hyvin toimivan ”lähikoulun” selvästi tarpeellisen ryhmän lopettamisella. Päätös aiheuttaa perheille ja lapsille huolta, turvattomuutta ja on ristiriidassa jatkuvuuden periaatetta vastaan.

Vielä kaupungin tavasta tiedottaa asiasta tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille: Kuten saimme lehdestä lukea (Häsa 14.12.2006) tieto infotilaisuudesta tuli vasta maanantaina ja osalle vanhemmista se tuli kuulopuheiden tai tiedotteiden kautta vasta keskiviikkoaamuna ja osalle ei ollenkaan. Kaupungin nettisivuille tiedote oli laitettu 12.12. ja info sovittu jo seuraavalle päivälle.

Ihmisten ihmettely pikaisesta aikataulusta on aiheellinen. Kuinka moni oli todellisuudessa ehtinyt perehtymään tulevaan asiaan, jotta olisi esim. osannut kysyä epäselvistä asioista tai ylipäänsä kuulla edes koko infosta! Tämäkö on nyt opetustoimen käsitys strategiastaan ”olla avoin ja edistää osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta”?

Sanna Valliaro

Päivi Virtanen

Ojoisten koulun vanhempaintoimikunta

Hämeenlinna

Päivän lehti

3.12.2020

Fingerpori

comic