Uutiset

Unohtuiko lakialoitteesta maininta avoliitoista?

Aloite tasa-arvoisesta avioliitosta meni läpi eduskunnassa viime perjantaina, mutta kansalaisaloitteen pohjalta edenneessä tasa-arvoisessa avioliittolaissa ei kuitenkaan mainita sanaakaan avoliitoista. Erilaisten tukien kannalta myös avoliiton käsitteellä on paljon merkitystä.
 
Kelan etuuspäällikkö Heli Kauhanen sanoo, että joihinkin etuuslakeihin kirjoitettujen määritelmien mukaan avoliitoksi katsotaan mies ja nainen, jotka eivät ole naimisissa, mutta elävät jatkuvasti yhteisessä taloudessa ja avioliitonomaisesti.
 
Kauhanen sanoo, että uuden avioliittolain myötä etuuslakeja täytyy todennäköisesti muuttaa siten, että myös homoparit voivat olla avoliitossa.
 
– Ei tätä asiaa voi jättää tulkinnan varaan, että me Kelassa alkaisimme tulkita, että tietyissä tilanteissa puolisoilla tarkoitetaan myös kahta miestä tai naista.
 
– Olen sitä mieltä, että jos uusi avioliittolaki tulee voimaan vuonna 2017, myös joidenkin etuuslakien avoliiton määritelmää joudutaan muuttamaan siten, ettei se rajoitu vain miehen ja naisen väliseksi liitoksi.
 
Tällä hetkellä avoliiton kaltaisessa tilanteessa elävät homoparit eivät ole tukien kannalta samassa asemassa avoliitossa elävien parien kanssa. Kauhanen antaa esimerkin:
 
– Jos avoparin taloudessa asuu huolettava lapsi, työttömäksi jäänyt avopuoliso saa lapsikorotuksen. Työttömyysturvan lapsikorotus ei koske saman katon alla asuvan puolison lapsia, jos puolisot ovat samaa sukupuolta.
 
Kauhasen mukaan olisi selkeämpää, että myös avoliitto määriteltäisiin sukupuolineutraaliksi.
 
– Tilanteessa, jossa esimerkiksi kaksi naista elää avoliitossa ja toisella heistä on lapsia, niin nykylain mukaan työttömäksi jäänyt puoliso ei saa lapsikorotusta. Mutta sitten, kun he solmisivat avioliiton, nainen saisikin lapsikorotuksen. Samassa tilanteessa oleva heteropari saa lapsikorotuksen koko ajalta.
 
Kelan lakimies Mikko Horko sanoo, että joissain tapauksissa samaa sukupuolta olevat parit saattavat jopa hyötyä tukijärjestelmästä.
 
– Yleiseen asumistukeen vaikuttavat koko ruokakunnan, eli yhdessä asuvien tulot. Jos ajatellaan, että toisen tulot eivät vaikuttaisi asumistukeen, pitää olla erilliset vuokrasopimukset tai toisen pitää olla alivuokralaisena.
 
Tässä vaiheessa heteroparit joutuvat epätasa-arvoiseen asemaan homopareihin nähden: Jos alivuokralainen on vastakkaista sukupuolta ja suunnilleen saman ikäinen, Kela vaatii selvityksen, onko kyse avoliitosta vai todellakin alivuokralaisuudesta. Jos alivuokralainen on samaa sukupuolta, selvitystä ei vaadita.
 
– Tässä suositaan samaa sukupuolta olevia pariskuntia, kun samaa sukupuolta olevia avoliittoja ei tunneta. Se on ihan fakta.
 
– Tietysti Kelalle olisi yksinkertaisempaa, jos kaikki etuudet olisivat yksilöetuuksia, eikä tarvitsisi selvitellä mitään. Mutta valtion menoihin tulisi iso lovi, jos hyvätuloisten puolisot voisivat hakea etuuksia. (LM_HäSa)

Asiasanat