Uutiset

UPM:n ei tarvitse puhdistaa Teuron saha-aluetta

Korkein Hallinto-oikeus KHO katsoo, ettei UPM–Kymmene Oyj ole vastuussa Tuuloksen entisen Teuron saha-alueen maaperän pilaantumisesta.

KHO hylkäsi Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valituksen, jossa vaadittiin, että UPM–Kymmenen on puhdistettava saha-alueen maaperä.

KHO:n päätöksestä ei voi valittaa. Hämeen Ely-keskus ja Hämeenlinnan kaupunki neuvottelevat keskenään Teuron sahan jatkotoimenpiteistä toukokuussa.

Hämeen ympäristökeskus (nyk. Hämeen ELY-keskus) määräsi vuonna 2009 UPM–Kymmenen puhdistamaan alueen maaperän. Vaasan hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja nyt KHO päätyi samaan ratkaisuun.

Hallinto-oikeuden ja KHO:n mukaan ei ole toteen näytetty, että Teuron saha-alueella olisi käytetty maaperän pilaantumista aiheuttaneita kloorifenoliyhdisteitä vielä jätehuoltolain voimaantulon eli 1.4.1979 jälkeen.

Pinta-alaltaan 4,4 hehtaarin kokoinen saha-alue sijaitsee Teuronjärven rannalla. Alueella on nykyisin kaupungin uimaranta ja yksityisiä kesäasuntoja.

Teuron saha-alue todettiin jo Tuuloksen kunnan aikaan vuonna 1998 paikaksi, jonka maaperä täytyy selvittää. Vanhan saha-alueen maaperä on sahatoiminnan seurauksena dioksiinien ja furaanien pilaamaa.

Hämeen ympäristökeskus laati 2009 alueelta riskiarvion, jonka perusteella alueen kunnostamisen tarve todettiin. Riskiarvion mukaan alueen maamassoja tulee vaihtaa sekä estää ihmisten altistuminen haitta-aineille. Lisäksi alueelle tulee asettaa kaivurajoitteita. Uimarannan käyttöä ei ole tarvetta rajoittaa.

Teuron saha oli toiminnassa vuodesta 1946 noin vuoteen 1980 ja siellä suojattiin sahatavaraa KY5-nimisellä sinistymisenestoaineella, jota on vuosikymmenten aikana joutunut maaperään. Aineen käyttö kiellettiin vuonna 1984. (HäSa)

Menot

Uusimmat