Uutiset

Upseeriliitosta selkeä etujärjestö

Puolustusvoimien komentajan amiraali Juhani Kaskealan ero Upseeriliitosta ei voi jäädä pelkäksi henkilökohtaiseksi ratkaisuksi. Sitä se ei ole yksin siksi, että liitolle sanoi hyvästit myös puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraaliluutnantti Esa Tarvainen.

Komentaja näyttää läheisilleen esimerkkiä. Kysymys on vain siitä, kuinka moni armeijan korkeimmassa johdossa vaikuttava upseeri tekee lähitulevaisuudessa ”kaskealat” ja tukee samalla komentajaa.

Kaskeala ja Upseeriliitto ovat ajautuneet kiistaan kansainvälisistä tehtävistä. Upseeriliiton valtuusto julisti tehtävät hakukieltoon, koska liitto ei ole saanut vastakaikua vaatimukselleen päästä neuvottelemaan niiden palvelusehdoista. Kaskealan mitta täyttyi, koska hän pitää hakukieltoa aivan liian järeänä päätöksenä.

Kaskealan ja Upseeriliiton puheenjohtajan everstiluutnantti Pekka Kourin sananvaihto on poikkeuksellisen kipakkaa. Kaskealan mielestä liitto harrastaa ”vastuutonta politikointia”, Kouri puolestaan suhtautuu komentajan eroon ainakin julkisuudessa välinpitämättömästi. Eroaa jos eroaa vapaassa maassa, siinä tiivistetysti Kourin viesti Kaskealalle.

Terävä sanailu voi lämmittää hetken kiistan osapuolia. Mihinkään ratkaisuun sillä ei kuitenkaan päästä. Sovintoa vaikeuttaa entisestään Kaskealan arvio kansainvälisten tehtävien järjestämisestä kokonaan uudelta pohjalta. Komentaja pitää mahdollisena, että armeija saattaa luopua kokonaan vapaaehtoisuuteen perustuvasta värväämisestä.

Upseeriliitto otti kansainvälisiin tehtäviin ehkä liian tiukan kannan. Tämä voi selittyä sillä, ettei liitolla ole pitkiä perinteitä upseereiden etujen valvojana. Painostamalla puolustusministeriötä liitto ottaa tahtoen tai tahtomattaan toiminnalleen uutta suuntaa: Upseeriliitto on tulevaisuudessa entistä selvemmin upseerien etujen valvoja, työmarkkinajärjestö muiden joukossa.

Koska suunta on tämä, on pelkästään luontevaa, että komentaja Kaskeala ja Tarvainen jättivät liiton työantajapuolen edustajina. Kaksikko joutui toteamaan liiton olevan paljon muutakin kuin upseerien kunniakkaiden perinteiden vaalija.

Miten itse kiista on ratkaistavissa? Ajatus kansainvälisten tehtävien järjestämisestä uudelleen on arveluttava. Tuumasta toimeen ryhtyminen saattaisi kiihdyttää Upseeriliittoa uusiin painostustoimiin. Kaikille pitäisi olla selvää, että Upseeriliitto on tosissaan.

Upseerien kansainvälisistä tehtävistä sopiminen voi olla hankalaa, mutta ei ylivoimaista. Malli, jossa puolustusministeriö yksipuolisesti sanelee ulkomaille lähtevien sotilaiden palvelusehdoista ei ole tätä päivää. Uusi rauhanturvalaki ei mullistuisi, vaikka siihen sisällytettäisiin kansainvälisten tehtävien kahden osapuolen palvelusehtoja koskevista neuvotteluista.

Kiista on hoidettava pois päiväjärjestyksestä heti, sillä Suomen maine rauhanturvaajana ei saa joutua vaakalaudalle.

Päivän lehti

25.1.2020