Uutiset

Upseerirannan vuokrat

Nimimerkin Ranta-asukas mielipidekirjoituksessa (HäSa 9.3) esitettiin osin virheellistä tietoa.

Hämeenlinnan vanhankaupungin alueella omistukseemme siirtyneet talot olivat satavuotisen käytön jäljiltä pääosin erittäin huonossa kunnossa ja osittain jo asumiseen kelpaamattomia ja käytöstä poistettuja. Toisaalta koko alue on perustellusti rakennussuojelun alainen ja talot on säilytettävä, varjeltava ja korjattava.

Kruunuasunnot Oy:n omistajatahon myötämielisen suhtautumisen ansiosta päätimme ryhtyä raskaaseen alueen kehittämiseen vastuullisena kiinteistönomistajana.

Vuonna 1913 rakennetun ja käytöstä jo poistuneen rakennuksen 13 eli Upseerirannan välttämättömät perusparannustyöt toteutettiin vuosina 2005 ja 2006 ja ne maksoivat 1 742 000 euroa eli 1 865 euroa/neliömetri.

Talon vuokratuotot ovat noin 12 euroa/neliömetri/kk ja nettovuokratuotot hoitokulujen maksun jälkeen noin 8 euroa/neliömetri/kk ja se jää siis rakennuskustannusten maksuun.

Nykyisellä vuokratasolla rakennuskustannusten takaisinmaksu esimerkiksi 4,5 %:n korolla kestää noin 35 vuotta! Laskelmassa eivät ole vielä mitenkään mukana maapohjan arvo eikä vanhan rakennuksen hankintahinta, joiden huomioonottamisen jälkeen takaisinmaksuaika olisi 70-80 vuotta. Se kuvastaa hyvin, millaisesta ”kultasuonesta” on kysymys. Käytännössä Upseerirannan ja koko Vanhankaupungin kustannuksia on katettava myös muiden alueiden vuokrilla.

Yhtiömme toimintaa ei tueta yhteiskunnan taholta, vaan meidän on rahoitettava toimintamme vuokratuotoilla, myyntituotoilla ja pankkilainoilla. Toiminnan tuloksen on katettava kulut tai yhtiö lakkaa olemasta.

Urakoitsijat ovat toimineet tietojemme mukaan säännösten ja määräysten mukaisesti eikä ole perusteita leimata urakoitsijoita ja meitä virheellisestä toiminnasta. Turvallisuus on meille luonnollisesti tärkeä asia. Siitä syystä olemmekin ohjanneet kirjoituksessa mainitun saunareitin rakennustöiden vuoksi mahdollisimman turvallisille alueille.

Väite siitä, että rakennusvalvonta puuttui ”puuhiin”, on virheellinen. Rakennusvalvonta ei ole esittänyt meille mitään asiaan liittyviä huomautuksia tai vaatimuksia. Oikean asianlaidan voi tarkistaa rakennusvalvonnasta.

Vuokriin liittyvissä kysymyksissä olemme toimineet ja toimimme huoneenvuokralain määräysten mukaisesti.

Upseerirannan vuokrataso perustuu markkinavuokriin. Kuten kirjoittaja todistaa, kyseessä ovat kaupungin hienoimmat kohteet. Vuokrien tarkastelu neliömetriä kohden ei myöskään kerro koko totuutta. Huonekorkeus talossa on täysin eri luokkaa kuin tavanomaisissa asunnoissa nykyisin, joten vertailua tulisi oikeastaan tehdä kuutiometriä kohden. Kyseessä ei yleensäkään ole tavanomainen vuokrakohde vaan sijainniltaan, historialtaan ja kulttuuriltaan ainutlaatuinen asuinpaikka.

Kohteen luonne näkyy myös asuntojen kysynnässä. Talo ei ole kärsinyt tyhjäkäynnistä ja siihen on tänäkin päivänä hakemuksia.

Tarkistimme Hämeenlinnan vuokratason tänään etuovi.com:sta ja totesimme, että vuokrattavana ko. sivustoilla oli ainakin viisi asuntoa, joiden vuokrataso ylitti Upseerirannan keskivuokran.

Tietojemme mukaan myöskään väite siitä, että Hämeenlinnasta ei löytyisi kaksiota suurempaa vuokra-asuntoa, ei näyttäisi pitävän paikkaansa. Muun muassa em. sivustoilla esiintyi isoja vuokra-asuntoja.

Vanhojen, suojeltujen, historiallisten talojen perusparantaminen on erittäin vaativaa ja kallista. Pyrimme tekemään sen mahdollisimman hyvin tulevia vuosia ja sukupolvia silmälläpitäen. Valitettavasti se ei ole tehtävissä ilman, että jotain harmeja ja haittoja ympäristölle ja asukkaille syntyy.

Reijo Savolainen

toimitusjohtaja

Ari Paajanen

projektipäällikkö,

Kruunuasunnot Oy