fbpx
Uutiset

Uraani huolestuttaa syystäkin

Hämeenlinna 19.2.2006

Ulkomaalaiset kaivosyhtiöt ovat yllättävänkin kiinnostuneita Suomen maaperällä olevasta uraanista. Yhtiöillä on voimassa seitsemän varausta ja kuusi valtaushakemusta. Uraania on muun muassa Pohjois-Suomessa Kittilässä ja Sallassa, Itä-Suomessa Enossa sekä etelässä Askolassa.

Uraani on maailmankaupassa arvokasta tavaraa. Suomella ei siis periaatteessa ole mitään syytä olla pahoillaan siitä, että maasta löytyy uraania.

Uraanin louhinta aiheuttaa kuitenkin aivan kiistattomia ympäristöongelmia. Puhtaasti ympäristön näkökulmasta asia on selvä: uraani olisi parasta jättää maan kätköihin.

Puhdasoppisiin ratkaisuihin ei ole kuitenkaan varaa, koska maailman ydinvoimalat tarvitsevat uraania tuottaakseen energiaa. Suomi on ydinvoimavaltio ja tästä syystä meillä on suoranainen velvollisuus punnita uraanin louhimisen mahdollisuuksia.

Ei ole moraalisesti kestävää lähteä siitä, että suomalaisille ydinvoimaloille kelpaa kyllä uraani, mutta sitä ei pidä kaivaa missään tapauksessa maasta ylös Suomessa.

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) suhtautuu nihkeän myönteisesti uraanikaivoksiin. Ministeriö katsoo, että kaivosyhtiöiden toimintaa on paikallaan tarkkailla tarkemmin kuin mitä laki määrää. Ratkaisu on oikea. Varsinkaan tässä tapauksessa ei pidä tehdä vain sitä, mitä laki määrää. Viranomaisten tehtävä on paitsi noudattaa lakia myös kuunnella terveen järjen ääntä.

Pekkarinen myöntää uraaniin kohdistuvat epäilyt aiheellisiksi. Hän kuitenkin korostaa, ettei uraanin etsintää sinänsä voi kieltää.

Tällaiseen lakiin ei ole mitään aihettakaan. Minkä tahansa maaperässä olevan metallin tai aineen etsintä on aivan eri asia kuin alueen valtaus ja kaivoksen perustaminen. Etsinnällä kartoitetaan maaperää, eikä tämä toiminta voi olla millään tavalla Suomen etujen vastaista.

Erityisen huolissaan uraanista ovat Etelä-Suomen uraanikuntien asukkaat. Muun muassa Uudellamaalla Pusulassa on keskusteltu hyvin vilkkaasti mahdollisen uraanikaivoksen vaaroista ihmisten terveydelle. Kaivoksista päättävien on otettava kansalaisten huoli tosissaan.

Pekkarinen karsastaa ajatusta, että ruuhka-Suomeen voitaisiin perustaa uraanikaivos. Tässä ei ole ihmettelemistä, koska uraanin louhinta nostaa maan pintaan radioaktiivisia sivutuotteita ja tämän lisäksi myös muita ympäristöä saastuttavaa ja tätä kautta ihmisten terveyttä uhkaavaa jätettä.

Uraanin louhinnassa ihmisten terveyden turvaaminen on tietysti ykkösasia, vasta toisella sijalla on uraanista kertyvä taloudellinen hyöty. Kaivokset loisivat kuntiin uusia työpaikkoja, mutta niiden hinta voi olla liian kova.

Katseet kääntyvät Pohjois- ja Itä-Suomeen. Jos kaivosyhtiöiden alustavasti tutkimilta alueilta löytyy riittävästi uraania, kaivostoiminnan aloittaminen on mahdollisempaa kuin eteläisessä Suomessa.

Kaivoksista päättävien on otettava kansalaisten huoli tosissaan.

Menot