Uutiset

Uudelle finanssiryhmälle alueyhtiö Kanta-Hämeeseen

Lähivakuutuksen ja Tapiolan yhdistymisen myötä Kanta-Hämeeseen ryhdytään rakentamaan alueellista keskinäistä yhtiötä, jonka hoitoon molempien yhtiöiden paikallinen vakuutuskanta siirtyy tämän vuoden loppuun mennessä.

Suomen tulee kaikkiaan 19 uuden finanssiryhmän alueyhtiötä, jotka toimialueillaan tarjoavat kokonaispalvelua vakuutuksissa, pankkipalveluissa ja sijoittamisessa.

-Alueellisuus on vahvuutemme jatkossa. Viemme pankki- ja vakuutusasioinnin mahdollisimman lähelle omistaja-asiakkaita, ja pystymme tarjoamaan entistä paremmat lähipalvelut, toteavat Lähivakuutusyhdistys Loimi-Hämeen toimitusjohtaja Lauri Riekkola ja Tapiolan paikallisjohtaja Heikki Lindroth.

Heidät on nimitetty vetämään uuden alueyhtiön perustamista Lähivakuutusyhdistys Loimi-Hämeen toimialueella.


Veturiyhdistyksen ympärille

Alueyhtiöt muodostetaan siten, että tulevilla toimialueilla nyt toimivista lähivakuutusyhdistyksistä valitaan yksi ns. veturiyhdistys, jonka kanssa muut toimialueen lähivakuutusyhdistykset yhdistyvät.

-Veturiyhdistys tekee päätöksen yhteisömuotonsa muuttamisesta keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi. Tapiolan nykyiset paikallisalueet organisoidaan osaksi alueyhtiöitä, Riekkola selvittää.

Lindrothin mukaan Tapiolan franchising-yrittäjien ja edustajien asema palvelu- ja myyntikanavana säilyy yhdistymisprosessissa ennallaan.


Markkinaosuus 30 prosenttia

Uuden yhtiön toimialue kattaa Hämeenlinnan, Forssan, Loimaan ja Etelä-Pirkanmaan talousalueet.

Alueella on tällä hetkellä 13 Lähivakuutuksen ja Tapiolan toimipistettä, joissa henkilöstöä noin 70. He siirtyvät alueyhtiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Yksityistalousasiakkaiden määrä noin 50 000. Alueyhtiön vakuutusmaksutuloksi Riekkola ja Lindroth arvioivat noin 33 miljoonaa euroa ja toimialueen markkinaosuudeksi noin 30 prosenttia.

Paikallisuus näkyy myös alueyhtiön hallituksessa, joka pääsääntöisesti koostuu omistaja-asiakkaiden edustajista. Hallituksen jäsenet nimittää alueyhtiön asiakasomistajista koostuva hallintoneuvosto. (HäSa)

Mainos