Uutiset

Uuden opetussuunnitelman pitäisi tuoda opetus lähemmäs arkea

Kouluopetus lähentyy arkielämää ja hyödyntää oppilaan omia vahvuuksia Hämeenlinnassa elokuun alusta, mikäli on uskomista Hämeenlinnan perusopetuksen uudistettavaa opetussuunnitelmaa.

-Tulee entistä paremmat mahdollisuudet oppia asioita kokonaisuuksina ja osana arkielämää. Opetussuunnitelma mahdollistaa radikaalejakin uudistuksia, kuten siirtymistä oppiainejakoisesta opetuksesta aihekokonaisuuksien opettamiseen. Myös oppilaiden harrastuksia voitaisiin hyödyntää opetusprosessissa, toteaa kaupungin opetuspalvelujen tilaajapäällikkö Antti Karrimaa.

Opettajien työkaluksi sorvattava päivitetty opetussuunnitelma korostaa oppilaskeskeisyyttä, vuorovaikutteisuutta ja oppimisympäristöjä sekä erityisopetuksen tarpeita.

Pyrkimyksenä on myös kytkeä koulut nykyistä kiinteämmäksi osaksi yhteiskuntaa, kun nykyisellään ne ovat Karrimaan mukaan ”omia yksittäisiä saarekkeitaan”.

Oppilaille lisää vaikutusmahdollisuuksia

Opetussuunnitelmaluonnosta käsiteltiin Hämeenlinnassa keskiviikkona paneelissa. Osanottajat toivoivat suunnitelmaan varmistusta siitä, että koulujen opetus on tasavertaista, sekä lisäyksenä määritelmää kouluterveydenhuollon tarkastusten määrästä.

Lisäksi panelistit vaativat keinoja puuttua koulukiusaamiseen sekä ekologisuuden kirjaamista suunnitelmaan. Lahjakkaat oppilaat pitäisi huomioida siinä missä erityisopetusta tarvitsevatkin. Yhteydenpitoa opettajien ja oppilaiden vanhempien välillä täytyisi tehostaa nykyisestä.

Itse opetussuunnitelman pitää osanottajien mukaan ohjata opetusta, eikä oppikirjojen. Oppilaille on myös saatava lisää vaikutusmahdollisuuksia.

Paneelin yleisönä oli vain seitsemän ihmistä, jotka olivat olleet osallisina opetussuunnitelman teossa. Paneelista oli lähetetty tieto kaikille Hämeenlinnan koulujen opettajille ja rehtoreille sekä oppilaiden vanhemmille. (HäSa)

Menot