Uutiset

Uusi kaupunki Janakkalan Rehakkaan!

Janakkalan Rehakan kylä voi tulevaisuudessa olla 12 000 asukkaan kaupunki, jonka asukkaista iso osa kulkisi junalla töissä Helsingissä ja muissa radanvarren kaupungeissa.

Rehakan kautta kulkisi uusi henkilöliikennerata, joka kulkee Helsingin lentoaseman ja Tampereen välillä. Se rakennettaisiin, koska nykyinen, höyryjunien aikakaudella alun perin rakennettu päärata ei taivu tarvittaviin uudistuksiin.

Rataan tukeutuva taajama

Muun muassa tällaisia visioita sisältää Aalto-yliopiston opiskelijoiden kurssityö, joka valmistuu kevään aikana. Kyse on kaupunkisuunnittelun kurssista, jolle osallistuu muun muassa arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja liikennetekniikan opiskelijoita.

Kurssia vetää lehtori Samuli Alpp i, joka on aiemmin työskennellyt Hämeenlinnassa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen palvelujohtajana.

– Yhdyskuntasuunnittelun opetuksessa perusteemana on raideliikenteen ja muiden liikenneinfrastruktuurihankkeiden vaikutukset maankäyttöön. Kurssin tarkoitus on, että opiskelijat oppivat suunnittelemaan rataan tukeutuvan taajaman, josta pääasiallinen työmatkaliikenne tehtäisiin junalla, Alppi painottaa.

Rautatielle uusi linjaus

Kurssityön perustana on radikaali ajatus siitä, että tarvitaan kokonaan uusi rautatien linjaus Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-akselin henkilöliikennettä varten. Se kulkisi nykyisen radan ja moottoritien länsipuolella, jolloin se voitaisiin linjata esimerkiksi Rehakan kautta.

Tämä on tietysti tässä vaiheessa utopiaa, mutta ei Alpin mielestä kuitenkaan niin, etteikö se voisi joskus toteutuakin.

– On monessa yhteydessä käynyt ilmi, että nykyisen pääradan kehittäminen on hyvin vaikeaa. Hämeenlinnan keskusta on hyvä esimerkki siitä, että raiteiden lisääminen on todella vaikeaa.

Lisäksi ratageometriaa eli kaarteiden kallistusta on vaikea saada nykyisellä radalla suurnopeusjunille sopiviksi.

– Näin ollen nykyiset Pendolinot joutuvat kulkemaan suurimman osan matkastaan alle maksiminopeuksien.

Tähän saumaan sopisi ratkaisu, että tehdään kokonaan uusi raideyhteys, joka yhdistää isohkot keskukset.

– Ja kun mennään lähes rakentamattomalle alueelle, on mahdollisuus tuoda myös uusia satelliittikaupunkeja radan varrelle.

Kurssityön lähtökohtana on 7 kilometriä leveä ja 30 kilometriä pitkä alue, joka ulottuu Hämeenlinnan Katiskoskelta Janakkalan läpi Riihimäelle. Opiskelijaryhmät saivat valita alueelta kohdan, johon he sijoittaisivat seisakkeen ja 12 000 asukkaan kaupungin.

Ryhmiä on kaksitoista, ja eri ryhmät valitsivat eri paikkoja kuvitteelliselle kaupungilleen. Eniten kaupunkeja sijoitettiin Haapajärven ja Rehakanjärven tietämille Janakkalan ja Hämeenlinnan alueille, mutta myös esimerkiksi Janakkalan Hyvikkälään ja Vähikkälään sekä Riihimäen alueelle sijoitettiin näitä uusia kaupunkeja.

Tervakoskelta kotoisin oleva maisema-arkkitehtuurin opiskelija Ella Kautto kuuluu 10-henkiseen työryhmään, joka sijoitti uuden satelliittiikaupungin Haapajärven ja Rehakan väliselle kannakselle sekä kannaksen molemmin puolin.

– Alue on liikenteellisesti ja maisemallisesti kiinnostava, ja maaperäselvitysten mukaan se soveltuu rakentamiseen.

Ryhmä on tehnyt Haapaniemeksi nimeämästään alueesta yleissuunnitelman. Lisäksi jokainen jäsen tekee vielä jostain osa-alueesta asemakaavan.

Haapaniemi ulottuisi kannakselta sekä länteen että itään noin kilometrin verran.

– Arvioimme, että pystymme tiivistämään kaupungin alueelle, jonka halkaisija olisi kaksi kilometriä. Se edellyttää tiivistä rakentamista, joka olisi pääosin kerrostaloja.

Kerrostalot tulisivat pääosin radan lähelle alueen länsipuolelle. Sen sijaan itäpuolelle voitaisiin kaavoittaa jopa omakotitaloalueita. (HäSa)

 

Suomeksi:

Satelliittikaupunki = suurkaupungin yhteydessä oleva, mutta hallinnollisesti itsenäinen kaupunki