fbpx
Uutiset

Uusi kunta ohittamaton tilaisuus

Hämeenlinnan seudun oma-aloitteisen kunta- ja palvelurakennehankkeen valmistelija Aija Tuimala on tehnyt hyvän ja perusteellisen työn. Selvityksen pohjalta hän esittää yhteisen suurkunnan perustamista alueen seitsemästä kunnasta Janakkalan irtaudutttua hankkeesta.

Valtaisaa määrää hankkeita ja palveluita tuotetaan ja hallinnoidaan nyt kuntayhtymissä ja osakeyhtiöissä, yrityksissä ja yhdistyksissä ristiin rastiin.

Kuntarajojen poistuminen mahdollistaisi joustavat ja tehokkaat palveluiden tuotantotavat, mihin seudulliset ratkaisut ovat välivaihetta ja byrokratian lisääjiä.

Tulevassa suurkunnassa lähidemokratiaa toteutettaisiin aluetoimikunnissa, jotka valvoisivat paikallisia etuja. Kuntalaiset voisivat myös aktivoitua mm koulujensa, ympäristönsä ja paikallisidentiteetin vaalijoina. Valtion porkkanarahoja olisi mahdollista ohjata juuri aluetoimikuntien käyttöön.

Tuleva puitelaki velvoittaa kunnat yhteistyöhön palveluiden tuottamiseksi. Valtio ei ole vähentämässä lakisääteisten palveluiden määrää. Haikailu entisiin hyviin aikoihin ei auta.

Kuntien vuosikatteet pienenevät ja lainamäärät kasvavat. Väki ikääntyy, ja kustannukset lisääntyvät etenkin erikoissairaanhoidossa uusien kalliimpien hoitojen ja lääkkeiden myötä. Pienten kuntien pelivara pakollisten kulujen jälkeen on todella pieni, ja sillä nyt käydään kilpailua veronmaksajista ja yrittäjistä.

Hämeenlinna on kaupunkina kehittynyt huimasti viime vuosina. Sen kauneutta ja kulttuuria on osattu jalostaa – teknologiaa ja urheilua unohtamatta. Kaupungin vetovoima on lisääntynyt, ennusteet lupaavat tuhansia uusia asukkaita eli veronmaksajia. Kaupungin talous on kunnossa.

Me ympäristökuntien asukkaat ylläpidämme osaltamme keskuskaupunkiamme hyödykkeitä ja palveluita – suuremmin tinkimättä – ostaessamme. Mielestäni uusi yhteinen kunta on tulevaisuuden kannalta ohittamaton tilaisuus meille ympäristökuntalaisille. Päättäjät ratkaisevat nyt tulevaisuutta 10-30 vuoden tähtäimellä. Päätösvalta on vielä – ennen lain voimaantuloa – kunnilla, valmista mallia ei ole, sika on vieläkin osittain säkissä, mutta nyt sen voi nostaa reippaasti olalle.

Myös seurakunnat kokisivat suuren muutoksen, mutta – Kari Koivun sanoin: “ei meitä tarvitse pelätä, me pidämme teistä hyvää huolta!”

Eeva-Liisa Kaloinen

kunnanhallituksen jäsen

Tuuloksen kokoomuksen

puheenjohtaja

Menot