Uutiset

Uusi rakennusjärjestys selventää rantarakentamista

Hattulassa, kuten muissakin kunnissa on huomattu, että ihmiset haluavat rakentaa aiempaa suurempia lomarakennuksia.

Kunnalla ei ole mitään syytä olla asiasta eri mieltä, ja siksi parhaillaan valmisteltavassa uudessa rakennusjärjestyksessä on tarkoitus sallia aiempaa suuremmat kerrosalat.

Uuden rakennusjärjestyksen merkittävimmät muutokset vanhaan verrattuna koskevat juuri rantarakentamista.

Talo rantaan ja mökki kuivalle maalle

– Vanhassa rakennusjärjestyksessä ei ole erikseen käsitelty esimerkiksi asuinrakentamista rantaan eikä kuivan maan lomarakentamista. Uudessa rakennusjärjestyksessä selvennetään näitä asioita, sanoo Hattulan tekninen johtaja Janne Teeriaho.

Uuden rakennusjärjestyksen mukaan rakennusoikeus määräytyy rakennuspaikan koon mukaan. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa asuinrakennuspaikalla olla enintään 10 prosenttia sen pinta-alasta.

Rantaan sijoittuvan lomarakennuspaikan rakennusoikeus on suhteutettu pinta-alaan, mutta enimmillään se on 200 kerrosneliötä. Vanhassa rakennusjärjestyksessä enimmäismäärä on ollut 150 neliötä. Myös etäisyys rannasta määritellään aiempaa tarkemmin.

– Periaatteena on, että mitä isompi rakennus, sitä kauemmas rannasta se täytyy tehdä, Teeriaho sanoo.

Janne Teeriaho sekä Hattulan rakennustarkastaja Jorma Immonen kertovat, että rantarakentamiseen liittyvien muutosten keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa rakennuspaikan erityispiirteet paremmin huomioon ottava rakentaminen.

Poikkeamislupia on haettu esimerkiksi nykyisiä säädöksiä suurempien lomarakennusten tekoon. Rakennusoikeuden lisäämisen pitäisi vähentää poikkeamislupahakemusten määrää.

– Mikäli joku haluaa rakentaa esimerkiksi 250-neliöisen asuinrakennuksen rantaan, uudella rakennusjärjestyksellä ei haluta estää sitä edellyttäen, että maankäytölliset ja muut perusteet ovat kunnossa ja tontin pinta-ala riittää, Immonen sanoo.

– Uuden rakennuspaikan muodostaminen kaavoittamattomalle rantavyöhykkeelle vaatii kuitenkin edelleen poikkeamismenettelyn, hän huomauttaa.

Säännöllinen päivitys tarpeen

Hattulan nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2001.

– Rakennusjärjestyksen pitää tietyssä mielessä seurata ajan henkeä, ja siitä syystä säännöllinen päivitys on tarpeen. Samalla tarkistetaan, että rakennusjärjestys vastaa muuttunutta lainsäädäntöä, Jorma Immonen sanoo.

Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista haja-asutusalueella, missä ei ole voimassa olevaa kaavaa. Siihen on myös koottu lista erilaisista rakennustoimenpiteistä, joista osa vaatii toimenpideluvan ja osasta riittää toimenpideilmoitus.

Kaava-alueilla rakennusjärjestyksen säädöksiä sovelletaan sellaisissa asioissa, joista ei erikseen määrätä kaavassa.

– Esimerkiksi rakennusjärjestyksen tonttien aitaamista ja piha-alueen kunnossapitoa koskevat ohjeet pätevät myös kaava-alueilla, ellei kaavassa ole näistä asioista erillisiä määräyksiä, Immonen kertoo.

Hattulan rakennusjärjestysehdotus on parhaillaan nähtävillä lausuntoja varten. Se pyritään saamaan valtuuston käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana. (HäSa)

Päivän lehti

22.10.2020

Fingerpori

comic