Uutiset

Uusi tietyyppi kehitteillä Suomeen

Susanna Lähdekorpi

Suomeen ollaan luomassa aivan uudentyyppistä ja korkealaatuista tiestöä, runkoteitä. Asian mahdollistaa vuodenvaihteessa voimaan astuva maantielaki, jossa runkotiet mainitaan. Poliittista päätöstä runkoteiden toteuttamisesta ei vielä ole, vaan tiestöä on suunniteltu liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa työryhmässä.

Tavoitteena on luoda pysyvillä ohituskaistoilla ja keskikaiteilla liikenteestä entistä turvallisempaa ja sujuvampaa. Teille tulisi pääosin satasen nopeusrajoitukset. Yksityisteiden liittymät poistuisivat ja ne korvattaisiin eritasoliittymin. Paikallisliikenteelle tehtäisiin rinnakkaistieyhteyksiä.

Runkoverkon laajuudesta päätettäneen vuoden 2006 lopussa. Osa suunnitelmista koskee tässä vaiheessa myös Hämeenlinnan ja Lahden välistä tieyhteyttä. (HäSa)

Päivän lehti

4.8.2020