fbpx
Uutiset

Uusi tulorekisteri on alkuvuonna nopeuttanut eläkehakemusten käsittelyä – Jatkossa kaikki etuuspäätökset voidaan tehdä nykyistä nopeammin

Palkkalaskelmia ja muita tulotietoja ei tarvitse enää erikseen etsiä ja toimittaa Kelaan, vaan työnantaja tai etuuden maksaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Alkuvuoden aikana on ratkottu käyttöönottoon liittyviä hankaluuksia työantajien kanssa.
Tulorekisteri voi mahdollistaa veroprosentin säätämisen dynaamisesti, kun henkilön tulojen kehittymistä voidaan seurata ajantasaisten tulotietojen perusteella. Kuva: PEKKA AHO
Tulorekisteri voi mahdollistaa veroprosentin säätämisen dynaamisesti, kun henkilön tulojen kehittymistä voidaan seurata ajantasaisten tulotietojen perusteella. Kuva: PEKKA AHO

Uusi tulorekisteri on nopeuttanut eläkehakemusten käsittelyä. Ilmarisen varatoimitusjohtaja Sini Kivihuhta kertoo, että vanhuuseläkehakemusten käsittely on nopeutunut jo viikolla alkuvuoden aikana.

– Esimerkiksi vanhuuseläke voidaan myöntää nopeammin, koska voimme hakea tulorekisteristä edellisten kuukausien palkat suoraan, Kivihuhta kuvailee.

Palkkatietojen vieminen vuoden alusta toimineeseen tulorekisteriin on koskenut tähän mennessä lähinnä työnantajia. Ensi vuoden alusta tulorekisteriä alkavat käyttää päätöksenteossa myös etuuksien maksajat, muun muassa Kela.

Tulorekisteri tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaan ei tarvitse toimittaa palkkalaskelmia ja muita liitteitä erikseen Kelaan. Työnantaja ja etuuden maksaja ilmoittaa tulotiedot rekisteriin.

Kelan hankepäällikkö Arja Lemmettylä arvelee tulorekisterin lisäävän päätösten oikeellisuutta, kun Kela saa asiakkaidensa ajantasaiset tulotiedot suoraan tulorekisteristä.

Kaikkien etuuksien pohjana on jatkossa sama tulotieto. Kaikkien tulojen ilmoittaminen rekisteriin on tärkeää, kun rekisteriä aletaan käyttää sosiaaliturvan pohjana.

Kannustinloukkuja purkava asia

Vakuutusyhtiöt eivät siis enää kysele työnantajilta palkkatietoja, vaan hakevat ne suoraan tulorekisteristä. Työeläkkeiden suhteen kaikki tämän vuoden ansioita koskeva tieto saadaan jo tulorekisteristä.

Maksut tehdään suoraan reaaliaikaisten tulotietojen perusteella. Sini Kivihuhta uskoo, että tulorekisteri nopeuttaa kaikkea etuuskäsittelyä jatkossa merkittävästi.

Kivihuhdan mukaan yksi kannustinloukku on myös se, että joutuu odottamaan jotain etuutta.

– Tämä kannustinloukku poistuu, kun etuuskäsittelyn käyttöön tulevat reaaliaikaiset tulotiedot.

Suuri osa tulotiedoista siirtyy jo automaattisesti

Verohallinnon pääjohtajan Markku Heikuran mukaan tulorekisteriä voisi kuvata yksinkertaistaen sähköiseksi postilaatikoksi.

– Rekisteri ottaa vastaan tietoa sellaisena kuin se on tullut. Samalla tarkistetaan automaattisesti, onko tietojen antajalla oikeus käyttää tietoja.

Tiedot on ilmoitettava rekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa jokaisesta maksupäivästä. Aikaikkuna mahdollistaa lähes reaaliaikaisiin tietoihin perustuvan päätöksenteon.

Verohallinto vastaanottaa tällä hetkellä 86 prosenttia palkkatietoilmoituksista automaattisen rajapinnan kautta. Luku on Heikuran mukaan ennakoitua korkeampi. Hän odottaa automaattisesti hoituvien ilmoitusten osuuden kasvavan vielä noin kymmenellä prosentilla.

Joka kymmenes ilmoitus lähetetään latauspalvelun kautta, mikä vaatii aikaa ja perehtymistä. Sähköisen verkkolomakkeen avulla ilmoitetaan kolmisen prosenttia palkkatiedoista. Tietojen syöttäminen sitä kautta on työlästä.

– Sähköisestä verkkolomakkeesta on tullut eniten palautetta. Kyse on käyttäjistä, joiden palkanmaksu ei ole automatisoitu, Heikura kertoo.

Monet verkkolomakkeen käyttäjät pystyisivät Heikuran mukaan automatisoimaan tulotietojen ilmoittamisen hyödyntämällä palkanmaksussa esimerkiksi Verohallinnon tarjoamaa ilmaista palkka.fi-palvelua.

Veroprosentin muuttaminen yksinkertaistuu

Tulorekisteriasioita hoitavien tahojen asiakaspalvelut olivat tukossa etenkin tammikuussa, jolloin rekisteri lanseerattiin. Tilanne on sittemmin helpottanut, mutta totutteluvaihe jatkuu edelleen. Muutos merkitsee ilmoittajille sekä teknistä että sisällöllistä uuden omaksumista.

Tähän mennessä ilmoituksia on annettu jo yli 17 miljoonaa.

Heikuran mukaan tulorekisteri tuonee jatkossa muutoksia myös veroprosentin muuttamiseen verovuoden aikana.

– Veroprosentin säätäminen proaktiivisesti ja dynaamisesti vuoden aikana voi olla tulevaisuudessa mahdollista, kun henkilön tulojen kehittymistä voidaan seurata ajantasaisten tulotietojen perusteella, Heikura ennakoi.

Myöhemmässä vaiheessa mahdollisen lainmuutoksen jälkeen viranomainen voisi muuttaa tulonsaajan ennakonpidätysprosenttia oikeammaksi tilanteen niin vaatiessa.

Valtiovarainministeriö tekee tulorekisteristä hyötyarvioinnin myöhemmässä vaiheessa.

Tulorekisteri välittää raakadataa

Kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla.

Kokoaa tiedon yhteen ja välittää sen eteenpäin tietoa tarvitseville tahoille.

Tulorekisterin käyttäjiä ovat tällä hetkellä Kela, Verohallinto, eläkelaitokset, Eläketurvakeskus ja Työllisyysrahasto.

Ensi vuodesta alkaen käyttäjien joukko laajenee merkittävästi.

Ei muokkaa eikä jalosta sinne syötettyä tietoa, vaan toimii raakadatan välittäjänä.

Rekisteriin on ilmoitettava kaikkein pienimmätkin tulot, sillä tulojen alarajaa ei ole olemassa.

Pidemmän päälle tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää työnantajien ilmoittamisvelvollisuuksia.

Kansalaisten asioiden hoitaminen helpottuu, kun tieto virtaa viranomaisille automaattisesti.

Tukee harmaan talouden torjuntaa.

Mahdollistaa esimerkiksi sosiaaliturvan uudistamisen.

Menot