fbpx
Uutiset

Uusia koiraharrastajia toivotaan hirvenmetsästykseen - rajoitukset koiran säkäkorkeuteen muuttuvat

Muutos tähtää myös valkohäntäpeuran kannan hillitsemiseen

Hirvieläintä ajavan koiran säkäkorkeuteen liittyvää rajoitusta korotetaan nykyisestä 28 senttimetristä 39 senttimetriin.

Metsästyksessä ei saa käyttää kytkemättömänä sellaista ajavaa koiraa, jonka säkäkorkeus on yli 39 senttimetriä. – Kookkaampien koirien käyttäminen tehostaa pyyntiä ja se tuo uusia koiraharrastajia mukaan hirvieläinten metsästykseen, maa- ja metsätalousministeriöstä perustellaan muutosta.

Muutoksella tuetaan erityisesti valkohäntäpeuran kannanhallintaa.

Riistaelämistä vieraslajeiksi

Valtioneuvosto antoi torstaina kaksi eläinten pyyntiin liittyvää asetusta.

Toinen asetuksista liittyy metsästysasetuksen muuttamiseen ja toisessa säädetään vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Uudet asetukset koskevat hirvieläimiä, villisikaa ja naakkaa.

Haitallisiksi vieraslajeiksi on määritelty supikoira, minkki, piisami, rämemajava ja pesukarhu.

Molemmat asetukset tulevat voimaan kesäkuun alusta.

Metsästysasetukseen tehdyt muutokset tähtäävät villisikakannan rajoittamiseen ja samalla afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseen.

Villisian metsästykseen saa jatkossa käyttää myös elävänä pyytävää loukkua, tai muuta vastaavaa pyyntivälinettä. Loukun ja muun pyyntivälineen on oltava sellainen, että eläin mahtuu seisomaan ja makaamaan siinä luonnollisessa asennossa vahingoittamatta itseään. Loukku pitää tarkastaa kahdesti vuorokaudessa.

Naakalle tuomio sisätiloissa

Naakka lisättiin metsästysasetuksessa lajeihin, joiden tappamiseen voi rakennuksen sisällä käyttää ilma-asetta. Muutos oli tarpeellinen, koska naakat hakeutuvat usein sisälle rakennuksiin. Naakan status muuttui viime vuonna rauhoitetusta linnusta rauhoittamattomaksi linnuksi.

Supikoira, minkki, piisami, rämemajava ja pesukarhu eivät enää jatkossa ole riistaeläimiä. Koska lajit on säädetty joko EU:ssa tai kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi, niiden pyyntiä ja tappamista koskevat kesäkuun alusta alkaen vieraslajilain säännökset. Muutos vaikuttaa myös lajeja aiemmin koskeneisiin rauhoitusaikoihin, jotka nyt poistuvat.

Näiden lajien pyydystäminen on siten kesäkuusta alkaen mahdollista ympäri vuoden.

Menot