Uutiset

Uusiutuva energia toisi säästöjä Janakkalalle

Janakkala voisi säästää selvää rahaa muuttamalla kiinteistöjensä lämmitysmuotoja. Mikäli öljy- ja sähkölämmitteiset rakennukset muutetaan uusiutuvaa energiaa käyttäviksi, saadaan tietysti myös hiilidioksidipäästöt pienemmiksi.

Tämä käy ilmi uusiutuvan energian kuntakatselmusraportista, joka on tehty Janakkalan kunnalle konsulttityönä. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti työstä 60 prosenttia.

Selvitystyö sisältää toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan lisätä uusiutuvan energian käyttöä Janakkalassa.

Nyt vain vähän puuta ja maalämpöä

Tällä hetkellä uusiutuva energian osuus kunnan energiantuotannossa on pieni. Puu ja maalämpö ovat jonkin verran käytössä kiinteistöjen lämmittämisessä. Biojätteitä ja jätevesilietteitä hyödynnetään energian tuotannossa kunnan ulkopuolella.

Kunnan alueella on kuitenkin merkittäviä uusiutuvan energian varantoja. Merkittävimmät näissä ovat biomassoissa, esimerkiksi metsähakkeessa.

Raportti esittää kunnan omistamiin kiinteistöihin yli 800 000 euron investointeja. Niillä saataisiin lähes 200 000 euron vuosittaiset säästöt. Investointien takaisinmaksuajat olisivat 4,6 vuotta.

Haketta ja pellettejä

Raportissa esitetään, että öljylämmitteisiä kiinteistöjä kannattaisi muuttaa pellettilämmitteisiksi ja sähkölämmitteisiä kiinteistöjä ilmalämpöpumpulla lämmitettäviksi. Tervakosken yhteiskoulu voitaisiin siirtää maakaasulämmityksestä hakelämmitykseen.

Tulevaisuudessa kannattaa tutkia hakkeella tuotetun aluelämmön mahdollisuuksia Tervakosken uimahallin suunnalla. Niin ikään tällaista aluelämpöä voisi harkita uudella Kyteri 1 -alueella Turengissa.

Tällä hetkellä tärkein polttoaine Janakkalassa on maakaasu. (HäSa)