fbpx
Uutiset

Uusiutuvalle energialle työntöä fossiilisten verokohtelusta

Maan hallitus aikoo tosissaan raivata tietä uusiutuvalle energialle. Aamulehden tietojen mukaan se aikoo muuttaa energiaverotusta nostamalla öljyn, hiilen ja maakaasun verotusta niin, että niiden käyttö tulee uusiutuvaa energiaa kalliimmaksi.

Fossiilisten polttoaineiden verotus kiristyy jo ensi vuoden alussa, muutaman kuukauden päästä. Sen arvioidaan korottavan asumiskustannuksia esimerkiksi tavallisessa öljylämmitteisessä omakotitalossa 250 euroa vuodessa. Summa on merkittävän suuri.

Ilmastonmuutosta kiihdyttävien fossiilisten polttoaineiden veronkiristys tulee tuskin kenellekään yllätyksenä, asiasta on ennenkin puhuttu ja paljon. Vuodenvaihteessa toteutettava verolinja noudattelee muutenkin nykyhallituksen veropoliittisia painotuksia. Työn verotusta on kevennetty ja kuluttamista verotetaan entistä enemmän. Palkkaveroa ei tällä hallituskaudella enää kiristetä, vaikka valtiontalouden tila niin edellyttäisikin. Ikävä työ jää tulevalle koalitiolle.

Öljyn, kivihiilen ja maakaasun veromuutos merkitsee entistä kalliimpia asumiskustannuksia ja tietää vääjäämättä myös vuokratason nousua. Energiaa ja nimenomaan fossiilista energiaa paljon kuluttavat yritykset eivät kenties kykene siirtämään lisälaskuaan kovinkaan nopeasti tuotteidensa hintoihin. Pahimmillaan niiden kilpailukyky heikkenee.

Kipua lievittää se tosiasia, ettei Suomi ole yksin kiristämässä fossiilisten polttoaineiden verotustaan ja pyrkimässä vähintään EU:n edellyttämään vähintään 20 prosentin osuuteen uusiutuvien käytössä. Toistaiseksi vasta seitsemän jäsenmaata on informoinut unionia niistä keinoista, joilla tavoitteeseen päästään. Suomen ohella velvoitteensa on toistaiseksi ilmoittanut täyttävänsä Itävalta, Tanska, Hollanti, Espanja, Ruotsi ja Iso-Britannia.

On aivan selvää, että tässä asiassa ei vapaamatkustajia sallita. Kaikkien jäsenmaiden on vastattava sitoumuksistaan. Ellei näin kävisi, vapaamatkustajat saisivat “karkuruutensa” ansiosta merkittävän kilpailuedun asiansa hoitaneisiin maihin nähden.

Mitä tavallinen kansalainen voi tehdä muuta kuin maksaa ja kiroilla verotuksen kiristymistä? Toimivia, uudehkoja öljylämmityslaitteita ei kannata välittömästi purkaakaan. Laskua voi vähän pienentää energiatehokkuutta edelleen parantamalla, pihistämällä lämmityksestä ja näin tinkimällä asumismukavuudesta.

Kun öljy- tai maakaasulaitteistot tulevat käyttöikänsä päähän, uusia tuskin hankitaan tilalle. Verouudistus jos mikä raivaa tietä lämpöpumpuille, puulämmitykselle sekä aurinko- ja tuulienergialle, myös pienkiinteistöissä.

Suurissa, kaukolämpöä tuottavissa laitoksissa kivihiilen ja öljyn poltto loppuvat muutamassa vuodessa, mikä on tietysti ollut niin Suomen kuin EU:kin selkeä tavoite.

Verotuksen tie on varma keino viedä mittava uudistus läpi. Se kirvelee monia, mutta mitä ilmeisimmin vie myös tavoitteisiin.

Menot