fbpx
Uutiset

Vaarallinen 10-tie kaipaa parannusta

Hämeen tiepiiri suunnittelee valtateiden 10 ja 12 parantamista Hämeenlinnan ja Lahden välillä. Toivottu työ sai uutta pohjaa, kun 10-tien vihdoin tiedetään “pysyvän paikallaan”. Valtatien eteläinen linjausvaihtoehto on pyyhitty maakuntakaavasta.

Noin 70 kilometrin tieosuus on liikennemäärään nähden kapea, osin mäkinen ja paikoin suorastaan vaarallinen. Vilkkaalla tiellä sattuu enemmän ja vakavampia onnettomuuksia kuin muilla vastaavilla.

Tiehallinto poistaa suunnitelmissaan ongelmia rajulla kädellä. Kaavailuissa tie on lopullisessa asussaan Hämeenlinnasta kohti Lahtea leveä keskikaiteellinen ohituskaistatie, jonka kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä, ja nopeusrajoitus on pääosin 100 kilometriä tunnissa.

Hämeenlinnassa päättäjät voivat jo mielessään kysyä: tarvitaanko moottoritien lisäksi toinenkin väylä, jota pitkin kaupungin ohi pääsee mahdollisimman kovaa?

Hämeenlinnassa merkittäviä muutoksia ovat Katuman ja Katisten kiertoliittymien muuttuminen valo-ohjatuiksi risteyksiksi ja kokonaan uuden eritasoliittymän rakentaminen mahdollisesti Kahiliston lähelle.

Suomeen on 1990-luvulta alkaen on rakennettu lukuisia kiertoliittymiä. Niitä ei Tiehallinnon linjan mukaan ei kuitenkaan pitäisi rakentaa maaseudun pääteille, vaan lähinnä taajamiin.

Hämeenlinnan kiertoliittymät puolustavat paikkaansa. Niistä on kovin vaikea keksiä moitittavaa.

10-tie ei ole vain Hämeenlinnan kautta kulkeva valtatie, vaan se palvelee tulevaisuudessakin myös paikallisliikennettä, kun korvaavia väyliä ei ole eikä ilmeisesti koskaan tule.

Lisäksi liikenneturvallisuutta palvelee se, että kiertoliittymää autoilijan on lähes pakko lähestyä aina riittävän varovaisesti.

Vielä ei tiedetä 10- ja 12-teiden tarkkaa parantamisaikataulua. Lopullinen “tavoitetila” on vuosi 2030, mutta jo ennen sitä pitää tapahtua paljon, jotta tavoitteeseen voidaan edes pyrkiä.

Kurottaako Hämeen tiepiiri liian korkealle ja kaatuvatko kaavailut silkkaan mahdottomuuteensa?

Tiepiirin kehittämissuunnitelma valmistuu jo ensi kuussa, ja siitä voi esittää lausuntoja ja muistuksia kevään aikana, mutta sen jälkeen melkein kaikki onkin avoinna.

Tiehallinnon mukaan jatkosuunnittelu voidaan aloittaa vuonna 2006. Tiehallinnon vuosien 2005-2007 toteuttamisohjelmassa 10- ja 12-tiet eivät ole, mutta ne pyritään saamaan lähivuosien kehittämisohjelmiin.

Voidaan toivoa, ettei tieyhteyden parantaminen hautaudu aikataulun epämääräisyyteen ja valtion tiemäärärahojen niukkuuteen.

Vaarallinen 10-tie kaipaa parannusta ja vieläpä mahdollisimman pikaisesti, mutta suunnitelmissa on kunnioitettava myös alueen nykyisten ja tulevien asukkaiden oikeuksia ja liikennöintitarpeita.

Hämeenlinnassa Harvoilanmäen asuntomessualuetta on markkinoitu luonnonkauniilla maisemalla, jota kuitenkin tiepiirin suunnitelmissa rikkoo pahasti 10-tielle piirretty eritasoliittymä ja sen jatkoyhteys Vanajanlinnantielle.

Menot