Uutiset

Vaaralliset puut pois puistometsästä

Aulangon puistometsästä poistetaan tämän viikon aikana kulkijoille vaaraksi olevia pystykuivia kuusia sekä joitakin maisemallisesti hankalia puita.

Lisäksi monitoimikone harventaa parin hehtaarin kokoista kasvatusmännikköä.

-Työt on aloitettu keskiviikkona ja saadaan todennäköisesti valmiiksikin jo tämän viikon aikana. Sen jälkeen ajokone tulee ajamaan puutavaraa tienvarteen, kertoo puistomestari Antti Jaurto Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluista.

Puistometsässä voi töiden aikana liikkua normaalisti, mutta työkoneiden läheisyydessä on syytä olla varovainen. Alueella on useita töistä varoittavia varoitustauluja.

Mäntyjen latvuksille tilaa harvennuksella

Metsätyöt näkyvät ja kuuluvat Aulangon luonnonsuojelualueella liikkuville. Töitä tehdään puistometsässä kiertävän rengastien ympäristössä sekä männikössä, joka sijaitsee Metsälammen jälkeisen jyrkän mutkamäen läheisyydessä.

-Rengastien ympäristöstä poistetaan kulkijoille vaaralliset aikapommit. Männikössä taas tehdään normaalia harvennusta, jotta mäntyjen latvuksille saadaan riittävästi tilaa. Nykyisellään puut kasvavat liian ahtaasti, Jaurto selvittää.

Harvennettavalla männiköllä on ikää noin 60 vuotta.

Aulangon puistometsässä on tällä talvikaudella tehty näkyviä metsän- ja maisemanhoidollisia toimenpiteitä. Tämänviikkoisten töiden lisäksi harvennettiin joulukuussa Graniittilinnan ympäristön puustoa Aulangontien varresta.

Vastaavan mittaluokan urakoita ei ole lähitulevaisuudessa suunnitteilla.

-Tällaisia toimenpiteitä tehdään harvemmin. Rutiininomaista hoitoa tehdään jatkuvasti käsityönä. Lisäksi syksyisin käydään alue kerrallaan läpi raivaussahalla, sillä tämä on kovaa pusikoitumaan ja vesakoitumaan, puistomestari Antti Jaurto tietää. (HäSa)

Päivän lehti

27.1.2020