Uutiset

Vähäväkisyys uhkaa hyvinvointia

Hämeenlinna 21.6.2004

Väestöliiton mielestä yhteiskunnan pitää antaa suomalaisille mahdollisuudet toteuttaa lastentekotoiveensa. Vaatimus on mitä kannatettavin. Nykyään naiset synnyttävät Suomessa keskimäärin 1,7 lasta, kun Väestöliiton ohjelmissa tavoite on 1,9.

Väestöliitto vaatii yhteiskuntaa eli tässä tapauksessa lähinnä poliittisia päättäjiä tekemään päätöksiä, jotka innostaisivat perheitä ja pariskuntia hankkimaan jälkikasvua nykyistä enemmän.

Perhepolitiikan keinot ovat valitettavasti rajallisia eikä lääkkeeksi riitä, jos Väestöliitto esittää aika ajoin tutun hätähuutonsa. Sitä on myös kuunneltava.

Väestöliitto vaatii lapsiperheille verohelpotuksia. Niitä on helppo esittää, kun ei tarvitse miettiä miten ne rahoitettaisiin. Kireä verotus on ongelma, mutta ratkaisuksi ei käy, että yhdestä kohdasta kevennetään, jos jostakin muualta väistämättä kiristetään.

Suomen hyvinvointia uhkaavaan vähäväkisyyteen pitää puuttua laajasti. Pääpaino on muualla kuin lapsiperheille jaettavissa tukiaisissa.

Työelämän epävarmuus pätkätöineen on kiistatta yksi syy suomalaisten vaisuun lapsentekohaluun.

Terveessä kansantaloudessa lapsiperheidenkin tulot tulevat taloudellisesta toimeliaisuudesta. Kun on työtä, on tulojakin ja perheet voivat suunnitella tulevaisuuttaan kestävälle pohjalle.

Suomalaisissa perheissä kasvatetaan konkreettisesti tulevaisuuden hyvinvointia: uusia veronmaksajia eli kansakunnan elättäjiä.

Väestökehitys on ollut huolen aiheena jo pitkään: väestö ikääntyy eikä lapsia ja nuoria ole kasvamassa tilalle läheskään riittävästi.

Pienet lapset nähdään liian usein työelämän ongelmaksi. Päinvastoin: lapsettomuus on työelämän ongelma, ei se, että nuoret naiset tai miehet ovat aika ajoin vanhempainlomilla ja hoitovapailla.

Suomesta loppuvat työntekijät, jos työelämästä poistujien tilalle ei saada uusia ja kiireesti.

Väestöliiton mielestä Suomen maahanmuuttopolitiikan pitäisi olla nykyistä aktiivisempaa.

Suomeen tarvitaan ennen muuta uusia syntyperäisiä suomalaisia, mutta negatiivinen väestökehitys on mennyt jo niin pitkälle, ettei äkkinäinenkään ahkeruus lapsenteossa riitä paikkaamaan uhkaavaa työvoimapulaa.

Nykyisellä vauhdilla vuonna 2020 eläkeläisiä on suomalaisista lähes neljännes.

Kuka elättää eläkeläiset ja tekee tekemättömät työt? -Talkoisiin tarvitaan maahanmuuttajia, joista on syytä löytyä myös eri alojen koulutettuja osaajia. Pelkkiä lääkäreitä tai sairaanhoitajia ei voi kuitenkaan muuttajien joukosta valikoida.

Maahanmuuttopolitiikan vapauttaminen edellyttää vastuun ottamista yhteiskunnallisesta muutoksesta. Tulevaisuuden Suomi muistuttaa nykyistä enemmän Ruotsia, jossa kansainväliset kulttuurit näkyvät ja tuntuvat.

Arvailun varassa tosin on, houkutteleeko Suomi maahanmuuttajia. Todennäköisesti maahanmuuttajien tulvaa ei ole tulossa, vaikka sitä toivottaisiinkin.

Mainos