Uutiset

Vähikkälän murskausluvasta kuusi valitusta Janakkalassa

Sorajalostus Kurjenmäelle maaliskuussa myönnetystä ympäristöluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksia tehtiin kaikkiaan kuusi.

Kyseinen Janakkalan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa koski maa-ainesten murskausta Kansalanmäen sora-alueella Vähikkälässä.

Luvasta ovat valittaneet muun muassa Hämeen Ely-keskus ja Vähikkälän Väljämä -kyläyhdistys. Loput valittajat ovat yksityishenkilöitä.

Ely-keskus katsoo valituksessaan, että polttoöljyn varastointi ja käyttö aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen vaaran. Siksi yrittäjän pitäisi käyttää verkkovirralla toimivaa murskauslaitetta. Verkkovirtaa on saatavissa läheltä murskauspaikkaa.

Lisäksi Ely-keskus toteaa, että aineksen jatkojalostus voitaisiin tehdä toimintaan paremmin sopivassa paikassa.

Vähikkälän Väljämän sekä yksityishenkilöiden valituksissa vedotaan muun muassa pöly- ja meluhaittoihin. Osa valittajista katsoo, että sorayrittäjä ja kunta ovat tähän asti tiedottaneet räjäytystöistä ja muista murskaukseen liittyvistä asioista puutteellisesti ja myös valvonta on heidän mielestään ollut riittämätöntä. (HäSa)