Uutiset

Vahva jaksaa puolustautua, heikko hiljaa valittaa

Meneillään oleva kaksintaistelu Paperiliiton ja pääoman tuoton kanssa on ratkaiseva esimerkki vahvan ja hyvin toimeentulevan osan kyvystä yhtenäistää linjat ja puolustautua kasvotonta kilpailua ja rahaa vastaan.

Kuinka kauan linjat kestävät, riippuu lakkokassasta ja toisinpäin tehtaan asiakassuhteiden hoidosta, toimitussitoumuksista ja niiden täyttämismahdollisuuksista.

Viime kädessä lopullinen asiakas on sittenkin se kansalainen, joka antaa työpanoksensa pyörittämään rattaita.

Ikävintä on, että syyttömät osapuolet joutuvat kärsimään; kuljetus, sahat, laivaus ja muut suoraan paperiin sidoksissa olevat toimijat.

Kasautuvat vaikeudet luovat varsinkin yrittäjiin ja palkansaajiin paineita, jotka purkautuvat kassavajeena, lomautuksina ja valitettavasti usein paineena viimein siellä kotona, perheessä, joka on kansalaisyhteiskunnan peruspilari.

Vahva Paperiliitto jaksaa taistella, onhan sen jäsenten tulotaso keskiarvoa parempi ja varmaan on säästöissä enemmän kuin esimerkiksi niillä, jotka kituuttavat yhteiskunnan peruspäivärahalla.

Suomessa on vähintään 100 000 kelkasta pudonnutta, jotka hiljaa seuraavat taistelua.

Paperiliitto voisi dynaamisena ja voimakkaana liittona ottaa ratkaisevan askeleen kohti todellista solidaarisuutta, joka tuo mukanaan lisääntyvät mahdollisuudet työkilpailussa.

Paperiliiton puheenjohtaja avasi pelin hyvin kysymällä työnantaja puolelta: ”Pidättekö koneet käynnissä Suomessa vielä 10 vuoden päästä? Tällöin olisi helpompi keskustella yhteisistä ponnisteluista uudella pohjalla”.

Työnantajataho ei voi tähän kommentoida, koska pääoman liike ratkaisee investoinnit ja pääoma hakeutuu kylmästi parhaille tuottomahdollisuuksille.

Palkat ovat Suomessa yksinkertaisesti liian suuret kautta linjan. Suomessa on tunnetut matalapalkka-alat, joihon paperi ei kuulu.

Joustavuus on tae menestykseen, kuten se menestys kotonakin ylläpidettäessä yhtä ja perheen hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta. Nyt on joustavuuden hetki; joustamaton avioliittokin karahtaa kiville.

Huonoimmillaan tehtaita tullaan sulkemaan ja näin ollaan uuden työn haussa.

Yhteiskunnan ostovoimattomimmat ovat joustonsa antaneet ja luopuneet. Kansallinen solidaarisuus voi nostaa näitä ryhmiä takaisin tuotantoon. Markkinatalous perustuu kysyntään ja kykyyn työllistää. Työllisyys taas lisää uutta kysyntää.

Näin länsimainen yhteiskunta yksinkertaistaen taloudeltaan pyörii. Suomen on tehtävä uusi ratkaiseva aloite, nyt on sen paikka.

Ilkka Luoma

Päivän lehti

26.1.2020