Uutiset

Vahva talouskehitys jatkuu

Suomalaisyritysten viime vuoden tilinpäätökset antavat muutamia poikkeuksia lukuunottamatta rohkaisevan ja myönteisen kuvan taloudellisesta kehityksestä. Teollisuuden, kaupan, pankkien ja muiden palveluyritysten taseet ovat vahvistuneet, velkoja on maksettu pois, tuottavuus noussut ja voitot kasvaneet.

Monet toimialat, paitsi metsäteollisuus, kirjaavat viime vuoden hyväksi, talouden suhdannehuipun ajanjaksoksi. Elinkeinoelämä ei ole silti suuremmin pullistellut taseillaan, suomalaiseen yrityskulttuuriin ei kuulu näyttää iloa menestyksestä.

Vankka talouskehitys syntyi monista osasista. Korot ovat olleet jo pitkään hyvin alhaalla, inflaatio on aisoissa, tuottavuus on kehittynyt myönteisesti. Sitä tosin on kiritetty siirtämällä työtä halvan työvoiman maihin, mikä puolestaan ei ole edistänyt kotimaista työllisyyttä.

Vaikka EU:n keskeiset talousmahdit Saksan johdolla ovatkin olleet alavireisiä, uusia vientimaita on onnistuttu löytämään taantuvien kauppakumppanien korvaajiksi. Esimerkiksi Nokialle Kiina ja Intia ovat Eurooppaa ja Yhdysvaltoja kiinnostavampia markkina-alueita. Niissä kännykkämarkkinat on vasta nostamassa päätään ja kysyntä on lähes rajatonta.

Kuluva vuosi sujuu ennusteiden mukaan vielä vakaasti, mutta epävarmat ajat ovat jo ovella. Vuonna 2006 kasvu kääntyy laskuun, ellei tuottavuus parane edelleen merkittävästi ja työllisyysaste nouse.

Tämän on aistinut viime päivinä myös pörssi, osakekurssit ovat lähteneet laskuun.

Kevään ennusteet kansalaisten käsityksistä omasta kulutuksestaan ja ostovoimastaan ovat etenkin kotimarkkinayrityksille mieluista luettavaa. Suomalaisilla on rahaa ja halua käyttää sitä.

Ostovoimaa vahvistavat palkkaratkaisu, veronkevennykset, edullinen korko ja alhainen, olematon inflaatio sekä vähin erin koheneva työllisyys. Tosin virallinen työllisyystavoite on edelleen kaukana, mutta tänä vuonna työllisten määrän ennustetaan lisääntyvän parillakymmenellätuhannella.

Suomen talouskasvu on jo monen vuoden ajan ollut noin kaksinkertainen euroalueen keskimääräiseen kasvuun verrattuna. Meillä on erinomaiset mahdollisuudet jatkaa kärkisijoilla, sillä vahvat yritykset kykenevät investoimaan ja panostamaan tuotekehitykseen.

Monilla aloilla uhkaksi koetaan kansakunnan ikääntyminen, lähivuosina kasvua rajoittaa työvoiman puute. Varsin arvovaltaisissa puheenvuoroissa on esitetty vakavissaan ammattityövoiman hankkimista maahan ulkomailta.

Kyse on melkoisesta suunnanmuutoksesta, sillä tähän asti Suomessa on oltu käsijarru päällä. Vierastyövoimaan on suhtauduttu vähintään nihkeästi.

Pohjoinen pieni maa ei luonnostaan ole suurten muuttovirtojen kohdemaa, vaikka elintasomme tiedetäänkin korkeaksi. On ilmeistä, että lähivuosina suomalaisyrityksien palkkalistoilla on enenevästi ulkomaalaisia. Heidän työpanostaan ei hyödynnetä vain raskaissa, matalan tuottavuuden aputöissä, vaan tulijat ovat koulutettuja ammattitaitoisia ja arvonsa tietäviä ihmisiä.

Päivän lehti

21.1.2020