fbpx
Uutiset

Väitöstutkimus: Leikkaussalien henkilökunta ei aina sitoudu infektiontorjuntaan - tutkituissa sairaaloissa infektiot eivät vähentyneet

Leikkaussalien henkilökunnan sitoutumisessa infektiontorjuntaan on parantamisen varaa. Kuva ei liity jutussa mainittuun väitöstutkimukseen.

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan leikkaussalihenkilökunnan sitoutumisessa infektiontorjuntasuosituksiin on parantamisen varaa. Sairaanhoitajat hyväksyvät suositukset paremmin kuin lääkärit.

Kirurgisten leikkausten aikana toteutetaan aseptista toimintaa, jonka avulla pyritään estämään leikkaukseen liittyvät ja henkilökunnan infektiot sekä hallitaan leikkaushoitoympäristön mikrobipitoisuutta.

Teija-Kaisa Aholaakko tutki tuoreessa Helsingin yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan aseptisen toiminnan vaikuttavuutta. Tutkimuksessaan Aholaakko kehitti leikkauksenaikaista aseptista toimintaa yhden suomalaisen yliopistosairaalan leikkausosastolla ja toinen osasto toimi vertailukohteena.

Sairaanhoitajat hyväksyivät kansainväliset aseptisen toiminnan suositukset useammin kuin lääkärit ja naiset useammin kuin miehet. Tutkimussairaalassa suositusten hyväksyminen oli tavallisempaa kuin vertailusairaalassa.

Tutkimusprojektin toisessa vaiheessa tutkija arvioi suosituksiin sitoutumista ja niiden vaikuttavuutta havainnoimalla aseptista toimintaa videoitujen rintaleikkausten aikana sekä haastattelemalla sairaanhoitajia.

Sairaanhoitajat kuvasivat usein toimineensa tietojensa vastaisesti ja kokivat suositusten mukaisen toiminnan stressaavaksi.

Rintaleikkauksiin liittyvistä asiakirjoista selvisi, ettei leikkausalueen infektioiden määrä ollut vähentynyt.

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa toteutettiin seurantakysely leikkausosaston sairaanhoitajille. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet sairaanhoitajat ja alle 15 vuotta alalla työskennelleet raportoivat päivitettyjen aseptisen toiminnan suositusten hyväksynnän ja suositusten noudattamisen alemmalle tasolle kuin opistoasteen koulutuksesta valmistuneet ja 15 vuotta tai yli leikkausosastolla työskennelleet.

– Tulos saattaa johtua koulutusten sisällöllisistä eroista tai ammattikorkeakoulusta valmistuneiden kriittisestä suhtautumisesta aseptisen toiminnan perusteluina käytettyyn tutkimusnäyttöön. Vaihtelevuus aseptisessa toiminnassa ja suositusten hyväksynnässä edellyttävät toiminnan parantamista, Aholaakko toteaa tiedotteessa.

THM, KL Teija-Kaisa Aholaakko väittelee 27.10.2018 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Menot