Uutiset

Vakuutuskikkailu voi käydä kalliiksi

Bulvaanin käyttö ajoneuvojen vakuuttamisessa voi viedä vakuutusturvan kokonaan. Vahingon sattuessa korvaukset saattavat jäädä saamatta.

Yleisintä kikkailu on silloin, kun esimerkiksi rikollinen tai rahojaan piilotteleva maksuhäiriömerkintöjä saanut haluaa rekisteröidä ja vakuuttaa autonsa toisen ihmisen eli bulvaanin nimiin. Menettelyllä vältellään sekä verottajaa että ulosottomiestä.

Myös ns. tavalliset ihmiset käyttävät sukulaisiaan ja perheenjäseniään bulvaaneina. Vakuutusmaksut määräytyvät ajoneuvon rekisteröintipaikkakunnan onnettomuusmäärien mukaan. Harvaan asutulla maaseudulla vakuuttaminen on halvempaa kuin suuressa kaupungissa. Siksi esimerkiksi pojan Harrikka voi olla maalla asuvan vaarin nimissä. Myös bonuksien kerryttämisellä kikkaillaan.

If vahinkovakuutusyhtiö tarkkaili bulvaanien käyttöä parin vuoden ajan. Yhtiön tutkijatoimen päällikkö Jarmo Murtomäki kertoo, että tarkkailun aikana bulvaanien käyttö nelinkertaistui. Hän ei kuitenkaan halua kertoa lukumäärää vedoten yhtiön käytäntöön.

– Perheen sisälläkin voi olla bulvaani, kun esimerkiksi toisella paikkakunnalla opiskelevan lapsen auto on jommankumman vanhemman nimissä. Nämä asiat harkitaan tapauskohtaisesti eikä vakuutuksia ole määrätty raukeamaan, jos lapsi itse olisi saanut vakuutuksen, hän sanoo. Samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kesken ei voi syntyä bulvaanisuhdetta.

Perustana KKO:n päätös

Bulvaanin käytöstä kärähtäminen voi pahimmillaan johtaa vakuutusten raukeamiseen. Kaskosta ei makseta lainkaan korvauksia vahinkotapauksessa, mutta vakuutusmaksua ei palauteta, liikennevakuutusmaksu peritään bulvaanin käyttöajalta korotettuna, auto määrätään käyttökieltoon ja bulvaani voi saada rikossyytteen rekisterimerkintärikoksesta.

Finanssialan keskusliiton eli finanssialan edunvalvontajärjestön turvallisuus- ja vahingontorjuntajohtaja Risto Karhunen kertoo, että vakuutussopimuslaissa on lueteltu vakuutuksenottajan ja vakuuttajan oikeudet ja velvollisuudet. Vakuutuksenottajan on mm. annettava vakuutusyhtiölle oikeat tiedot riskin arvioimiseksi.

Hänen mukaansa vakuutusyhtiöiden tulkinta bulvaaniasiassa perustuu Korkeimman oikeuden (KKO) vuonna 2006 antamaan päätökseen. Kyse oli auton polttamisesta korvauksen saamiseksi. Henkilö, jonka nimissä kallis auto oli, ei ollut koskaan sitä nähnyt tai käyttänyt. Korvauksia ei maksettu.

– Sen sijaan tavallisen kuolevaisen mukuloilleen ostaman muutaman tonnin auton vakuuttamisessa tuskin on kysymys bulvaanisuhteesta. Tervettä järkeä pitää käyttää, hän sanoo. (HäSa)

Päivän lehti

30.11.2020

Fingerpori

comic