fbpx
Uutiset

Vakuutusyhtiö Ifin kysely: Suomalaiset pelkäävät, että koronakriisin takia terveydenhoitohenkilöstö ei riitä ja hoitoon on vaikeampi päästä

If-vakuutusyhtiön tutkimuksen mukaan suomalaisia huolettaa enemmän läheisten kuin oma sairastuminen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Yli puolet on huolissaan julkisen terveydenhuollon laadun heikentymisestä koronan takia.
Hoitohenkilökunnan riittävyys huolettaa suomalaisia, kun koronaepidemia kiihtyy jälleen. Arkistokuvassa Fimlabin hoitajat ovat hakemassa koronatestiin tulijoita täydessä suojapuvussa maaliskuussa Hatanpään sairaalalla Tampereella. Kuva: TONI REPO
Hoitohenkilökunnan riittävyys huolettaa suomalaisia, kun koronaepidemia kiihtyy jälleen. Arkistokuvassa Fimlabin hoitajat ovat hakemassa koronatestiin tulijoita täydessä suojapuvussa maaliskuussa Hatanpään sairaalalla Tampereella. Kuva: TONI REPO

Kahta kolmesta suomalaisesta huolettaa, ettei terveydenhoitohenkilöstön määrä riitä tulevaisuudessa. Lähes yhtä moni on huolestunut siitä, että kiireettömään hoitoon on jatkossa vaikeampi päästä koronan vuoksi.

Tiedot käyvät ilmi vakuutusyhtiö Ifin tuoreesta Terveysbarometrista. Tutkimuksessa haastateltiin 1001 suomalaista aikuista lokakuun alussa. Koronavirustapaukset alkoivat lisääntyä Suomessa syksyllä hiljaisemman kesän jälkeen.

Vastaajista 67 prosenttia on melko tai erittäin huolissaan siitä, riittääkö terveydenhoitohenkilöstön määrä tulevaisuudessa.

Seuraavaksi eniten huolettaa kiireettömään hoitoon pääsyn vaikeutuminen jatkossa koronan vuoksi, josta on huolestunut 63 prosenttia vastaajista. Yli puolet on huolissaan siitä, että kiireelliseen hoitoon pääsy vaikeutuu.

Julkisen terveydenhuollon laadun heikentymisestä koronan takia on melko tai erittäin huolissaan 60 prosenttia vastaajista.

Kun koronaepidemia alkoi Suomessa keväällä, useassa sairaanhoitopiirissä terveydenhuollon henkilöstöä siirrettiin omista tehtävistään esimerkiksi koronatestien näytteenottoon ja jäljitykseen sekä koulutettiin tehohoidon varalta. Lisäksi kiireetöntä hoitoa ajettiin alas.

Korona huolettaa enemmän naisia

Suomalaisten huoli koronaan sairastumisesta on suurempi läheisten kuin omasta puolesta, kertoo Ifin Terveysbarometri. Koronaan sairastuminen huolettaa 40 prosenttia vastaajista, kun jonkun läheisen sairastuminen koronaan huolettaa 60 prosenttia.

Yleisin huoli on yli 60-vuotiailla sekä niillä, jotka kokevat terveytensä huonoksi. Koronan edelle nousevat vain huoli syövästä sekä sydän- ja verisuonisairauksista.

Naiset ovat miehiä huolestuneempia kaikista koronaan ja terveydenhuoltoon liittyvistä riskeistä.

– Noin puolet suomalaisista arvioi, että lääkäriin on tällä hetkellä vaikea päästä. Ennen koronaakin keskustelua terveydenhuollon tulevaisuudesta on leimannut epävarmuus. Vakuutusyhtiössä tämä on näkynyt jo jonkin aikaa voimakkaana sairausvakuutusten kysynnän kasvuna, kertoo Ifin yksityisasiakkaiden henkilövakuutuksista vastaava johtaja Tero Hoikkala
tiedotteessa.

Yhä useampi kokee terveytensä hyväksi

Suomalaisten arvio omasta terveydestä on kuitenkin parantunut vuoden aikana. Nyt 57 prosenttia suomalaisista kokee oman terveytensä vähintään melko hyväksi, ja huonoksi terveytensä kokee noin joka kahdeksas.

Terveydentilansa melko tai erittäin hyväksi kokevien osuus on noussut vuosi sitten toteutetusta Terveysbarometrista kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Parhaaksi terveytensä kokevat alle 30-vuotiaat, korkeimman tulo- ja koulutustason omaavat sekä ne, joilla on käytössään terveysvakuutus tai työterveyshuolto.

Terveysbarometrissa selvitettiin myös sitä, kuinka aktiivisesti suomalaiset ennaltaehkäisevät sairauksia elintavoillaan. 71 prosenttia kertoo esimerkiksi huolehtivansa riittävästä palautumisesta ja levosta, kun 64 prosenttia kertoo harrastavansa liikuntaa vähintään 3 kertaa viikossa.

Huonoksi terveytensä kokevat näyttävät panostavan kaikista vähiten sairauksien ennaltaehkäisyyn elintavoillaan. He myös kertovat muita harvemmin tietävänsä, mihin ottaa yhteyttä, jos on huoli omasta tai läheisen terveydestä. Lisäksi kaikista vastaajista kaksi kolmesta sanoo menevänsä lääkäriin vasta, kun mikään muu ei auta.

Terveysbarometri

Terveysbarometri-kyselytutkimuksen toteutti YouGov Finland If Vakuutuksen toimeksiannosta.

Tutkimuksessa haastateltiin suomalaista aikuisväestöä liittyen terveydenhoitoon.

Tuloksia verrattiin vastaavaan kyselyyn, joka tehtiin vuosi sitten.

Kuluttajapaneeliin vastasi 1001 ihmistä.

Kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Menot