Uutiset

Valinnanvapaus lähtökohdaksi

Keskustelu palvelujen tuottamistavoista on ollut joko tai -asenteella ladattua.

Lähtökohtana tulisi olla palvelujen käyttäjän valinnanvapaus. Laitosverkostolla on paikkansa, mutta se kaipaa rinnalleen yhä kasvavassa määrin vaihtoehtoisia toimijoita.

Käyttäjällä tulee olla mahdollisuus saada kulloiseenkin tilanteeseensa tarvitsemaansa palvelua. Tätä toimintamallia voidaan tukea palvelusetelin käyttöönotolla.

Peruspalvelujen tarpeet muuttuvat elämäntilanteidemme mukaan. Erilaisten väestöä seuraavien tunnuslukujen kautta voimme päätöksenteossa varautua tuleviin vaatimuksiin.

Elämme aikaa, jolloin eläkkeelle siirtyy enemmän kuin uutta työvoimaa tulee vuorostaan vastaamaan yhteiskunnallisista velvoitteistaan.

Tilanne on uudenlainen. Meidän tulisi pystyä luomaan vaihtoehtoja. Nyt tarvitaan julkisten tuottamistapojen rinnalle ja täydennykseksi myös yksityisiä palveluntuottajia mahdollistamaan vaihtoehtoja ja turvaamaan palvelujen saatavuus.

Kannustavilla toimenpiteillä tulisi mahdollistaa mm. hoiva-alan yritysten syntyminen. Kunnan tehtävänä olisi tuossa kannustamisessa aktiivinen toiminta esimerkiksi toimitilojen järjestämiseksi.

Todellista työllisyydenhoitoa on työpaikkojen synnyttäminen elinkeinoelämän kautta. Tällöin juuri olemassa olevien ja uusien yritysten kuunteleminen (vrt. mm. Janakkalassa Turengin keskustan kehittäminen) ja kannustaminen tukevat työllistämistä ja alueellista hyvinvointia.

Tulevaisuuden haaste on työvoimapula. Oikein hoidetulla asuntopolitiikalla sekä palveluvarustuksen säilyttämisellä ja vahvistamisella olemme viihtyisä ja haluttu seutukunta. Ammattitaitoinen työvoima tulee olemaan entistäkin tärkeämpi yrityksen sijoittumiseen vaikuttava valintakriteeri.

Esa Silvennoinen

valtuuston puheenjohtaja

kunnallisvaaliehdokas (kok.)

Janakkala

Päivän lehti

13.8.2020