Uutiset

Valitus viivästyttää Lie-Bo Oy:n louhinta-aikeita

Paraislainen Lie-Bo Oy ei pääse vielä aloittamaan kallion louhintaa ja murskausta Hyypiönkallion metsässä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi.

Valituksen takana on Sykärinkulman asukasyhdistys. Valittajien mukaan maa-aineslupa vaarantaa maiseman, muinaismuistokokonaisuuden ja metsämannerkokonaisuuden

Hausjärven ympäristölautakunta päättää tänä iltana hallinto-oikeudelle annettavan lausunnon sisällöstä. Päätösesityksen mukaan alueella ei ole erityistä maiseman- tai luonnonsuojelullista arvoa.

Ottoalue sijaitsee Hyypiönkallion viereisellä kukkulalla. Alue on suuruudeltaan 5,5 hehtaaria. Lupakäsittelyn aikana hakemuksesta jätettiin 30 muistutusta.

Mainos