fbpx
Uutiset

Välivarastosta hake polttoon

Ensimmäinen kuorma haketta lähti Puukierrätys Sakajo Oy:n energiapuun terminaalista Hämeenlinnan Perkoonmäestä torstaina Vanajan voimalaan.

Terminaali on välivarasto, jonne tuotava energiapuu on hakkuutähteitä, kantoja, karsittuja ja karsimattomia rankoja. Lisäksi terminaaliin saadaan puhdasta biopolttopuuta rakennus- ja maanrakennustyömailta.

Biopolttopuun hakettaa terminaalilla Sakajon yhteistyöyritys Haketuspalvelu Pesonen. Terminaalin pääasiakas on Vattenfall ja sen Vanajan voimala, joka käyttää pääasiassa haketta.

-Tarvittaessa tehdään kauppoja muidenkin kanssa. Tarjoamme terminaalipalveluja kenelle tahansa, joka sitä tarvitsee. Liikkeelle on lähdetty Vattenfallin kanssa, kertoo Puukierrätys Sakajo Oy:n toimitusjohtaja Sami Kajolinna.

Energiapuun varastoiminen Perkoonmäen terminaaliin alkoi kesällä. Sami Kajolinna arvioi puuta liikkuvan vuodessa kymmeniätuhansia kuutioita.

-Liikenne ei tästä paljon kasva, koska rekat ovat isoja. Kuljetus on satunnaista, eikä jatkuvaa.

Huoltovarmuus A ja O

Vattenfall Voiman hankintapäällikkö Pasi Ruuskan mukaan energiapuuterminaali varmistaa jatkuvuutta, jotta energiapuun saatavuuteen ei tule katkoksia. Se turvaa puun saamista esimerkiksi kelirikkoaikana.

-Huoltovarmuus on A ja O. Välivarastolla on iso merkitys sekä laitoksen huoltovarmuuden että kansallisen huoltovarmuuden kannalta. Sillä turvataan energian saatavuus lämpönä ja sähkönä.

Terminaalin ansiosta energiapuuta saadaan siirrettyä metsäteiden varsilta periaatteessa niin paljon kuin pystytään.

-Välivarastoon saadaan metsäautoteiden varsilta pois kiireisimpiä eriä, joita ei ehkä saada polttoon tai energiantuotantoon, Ruuska kertoo.

Toisaalta kaikkea ei ole tarkoituksenmukaistakaan ottaa välivarastoon, sillä terminaali on aina ylimääräinen kuluerä. Terminaalin ylläpito on kallista, teki terminaalin sitten yrittäjä tai energiaa vastaanottava laitos.

Haketta saa hyvin

Ruuska toivoo johdonmukaisuutta poliitikkojen energiapäätöksiin. Johdonmukaisuus tekisi mahdolliseksi, että laitokset pystyvät suunnittelemaan toimintaansa. Normaalisti niiden pitäisi voida tehdä suunnitelmia 20 vuotta eteenpäin.

Hakkeen saatavuudessa ei Vattenfallilla ole tällä hetkellä ongelmia. Tilanne on Ruuskan mukaan päin vastoin erittäin hyvä.

-Jos turpeen puolella on saatavuudessa niukkuutta, niin meillä on puuta ihan hyvin. Pärjätään ensi ja tähän tietoon seuraavakin talvi. Niin hyvä on hakkeen hankintatilanne. Turpeen kanssa me menemme tarkalla. (HäSa)

Menot