Uutiset

Valkeakosken tulos pakkasen puolelle

Valkeakosken tulos heikentyi viime vuonna, ja syynä siihen oli erityisesti sosiaali- ja terveysmenojen voimakas kasvu. Kaupungin tulos oli 0,47 miljoonaa euroa tappiolla. Tilinpäätössiirtojen jälkeen alijäämä oli -0,31 miljoonaa euroa.

Vuotta aiemmin kaupunki saavutti 3,37 miljoonan euron ylijäämän.

Verotulot kasvoivat vain yhdellä prosentilla vuonna 2011. Kaupunki sai verotuloja viime vuonna yhteensä 67,4 miljoonaa euroa. Kuluvanakin vuonna verotulojen arvioidaan nousevan vain lievästi.

Vuosikate oli 4,08 miljoonaa euroa ja poistot 6,69 miljoonaa. Vuotta aiemmin vuosikate oli 9,9 miljoonaa.

Lainoja maksettiin pois

Lainoja kaupungilla oli vuoden lopussa 30,7 miljoonaa euroa. Asukasta kohti velkaa oli 1 462 euroa. Kaupunki alensi lainakantaansa lähes 11 miljoonalla eurolla.

Bruttoinvestoinnit olivat viime vuonna 9,3 miljoonaa euroa. Kaupungin vuosikate oli 4,1 miljoonaa euroa.

Valkeakosken asukasluku kasvoi viime vuonna 178:lla. Asukkaita oli vuodenvaihteessa 21 022. Viiden vuoden aikana kaupungin asukasmäärä on kasvanut 628 asukkaalla.

Työllisyystilanne parani hieman. Työttömyysprosentti oli vuoden lopussa 12,2.

Valkeakosken tuloveroprosentti oli viime vuonna 18,75, joka oli Pirkanmaan alhaisin. Veroprosentti on yhä sama, mutta suunnitelmissa on sen nostaminen 19,50:een vuodeksi 2013. (HäSa)