Uutiset

Valtaosa kiintiöpakolaisista on muslimeja

Tiedotusvälineissä on viime päivinä käyty vilkasta keskustelua Suomen pakolaiskiintiön täyttämisestä tänä vuonna. Keskustelussa on ollut esillä joitakin virheellisiä tietoja, joita sisäasiainministeriö haluaa omalta osaltaan vielä oikaista.

Työministeriö on esittänyt, että ministeriöiden näkemyseroissa olisi perimmältään kyse siitä, osallistuuko Suomi edelleen YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n toiminnan tukemiseen. Sisäasiainministeriö katsoo, että on täysin mahdotonta edes epäillä Suomen jatkuvaa sitoutumista UNHCR:n tukemiseen.

Suomi on sitoutunut tukemaan UNHCR:n toimintaa niin Geneven pakolaissopimuksen toimeenpanon valvonnassa, kansainvälisen suojelujärjestelmän edelleen kehittämisessä kuin pakolaisten avustamisessa eri puolilla maailmaa. Uudelleen sijoittaminen on osa tätä toimintaa.

On epäilty, että sisäasiainministeriön vastustus tiettyjä ryhmiä kohtaan johtuisi pakolaisten uskonnosta ja kotimaasta ja että kyseessä saattaisi olla jopa syrjintä ja rasismi. Väitteet ovat perättömiä.

SM katsoo, että tämäntyyppisiä Suomea vahingoittavia vakavia väitteitä ei tulisi esittää työministeriön korkealta taholta. Sisäasiainhallinto suorittaa myös kiintiöpakolaisten valinnan edellyttämän turvallisuusarvioinnin.

Ministeri Kari Rajamäki (sd.) on pitänyt erittäin tärkeänä, että suojelupoliisi arvioi aseellisiin järjestöihin tai mahdollisiin terroristijärjestöihin liittyvät kytkennät kiintiövalintojen yhteydessä ja että suojelupoliisin lausunnot otetaan huomioon. Kategorisia päätöksiä kokonaisten maiden sulkemiseksi pois kiintiöharkinnasta ei missään vaiheessa tehdä.

Kiintiössä otettavien pakolaisten valintakriteereistä on säädetty ulkomaalaislaissa. Laki edellyttää vahvoja suojeluperusteita, koska toisin kuin useissa muissa uudelleen sijoittavissa valtioissa, jokainen UNHCR:n esittämä kiintiöpakolainen saa Suomessa aina pakolaisaseman.

Sisäasiainministeriö vastusti afganistanilaisten ottamisen jatkamista Iranista, koska katsottiin, ettei vaadittavia suojeluperusteita enää ollut. Myös muiden pohjoismaiden vahva näkemys on ollut, etteivät UNHCR:n Iranista esittämät afganistanilaiset ole Geneven pakolaissopimuksen kriteerit täyttäviä pakolaisia. Suomessa tämä ei voimassa olevan lain mukaan olisi kuitenkaan mahdollista.

UNHCR esittää joka vuosi alkukesästä arvionsa seuraavan vuoden uudelleen sijoittamistarpeista kautta maailman. Esityksessä kuvataan satoja eri puolilla maailmaan olevia pakolaisryhmiä, joiden uudelleen sijoittamista UNHCR toivoo. Tämän UNHCR:n kokonaisesityksen saatuaan jokainen uudelleen sijoittava valtio käy UNHCR:n kanssa neuvotteluja, joiden tuloksena kunkin vuoden kiintiön kohdentamisesta sovitaan.

Sisäasiainministeriö toivoo, että pakolaiskiintiön valmistelu saadaan jälleen raiteilleen. Erilaisia näkemyksiä pakolaiskiintiön kohdentamisesta on ollut eri osapuolilla ennekin, mutta yhteistyössä on aina löydetty kompromisseja ja uusia vaihtoehtoja. Ratkaisun löytymiseen tarvitaan kuitenkin aitoa yhteistyötä.

Pentti Visanen

ylijohtaja

ulkomaalaisosasto

sisäasiainministeriö

Päivän lehti

30.10.2020

Fingerpori

comic