Uutiset

Valtio niputtaa tietotekniikkapalvelunsa

Valtio on perustamassa uutta palvelukeskusta, johon siirtyisivät kaikki perustietohallinnon tehtävät.

Uuteen palvelukeskukseen ollaan niputtamassa nykyisin eri ministeriöiden ja virastojen alaisina toimivia pienempiä palvelukeskuksia, jotka tuottavat toimialasta riippumattomia tieto- ja viestintäpalveluita.

Asiassa edetään vauhdikkaasti, sillä uuden palvelukeskuksen organisointiehdotus on tarkoitus saada valmiiksi jo ensi huhtikuun loppuun mennessä.

Muutosten arvioidaan koskevan enimmillään jopa tuhatta työntekijää. Hämeenlinnassa muutosten piirissä on ainakin Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus, jossa työskentelee noin 70 henkilöä.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi tiistaisessa kokouksessaan valtiovarainministeriön esitystä tieto- ja viestintäteknisten palvelujen uudelleen järjestämiseksi. Valiokunnan mukaan uuteen palvelukeskukseen on siirrettävä myös eri virastojen alaisia toimintoja, jotta hanke täyttäisi vaaditut tehostamis- ja säästötavoitteet.


Palveluita vain valtiolle

Uusi jättimäinen palvelukeskus tulee tuottamaan tieto- ja viestintäteknisiä palveluita vain valtionhallinnolle.

Koska valmistelutyö on vasta alussa, ei vielä tiedetä kuinka monta työpaikkaa uuteen keskukseen tulee siirtymään tai miten uusi organisaatio käytännössä järjestetään. Mahdollista on, että joitain nykyisiä toimipisteitä saatetaan yhdistää tai kokonaan lakkauttaa.

Valtiovarainministeriön mukaan täysimääräisenä toteutuessaan muutokset koskisivat jopa 800-1 000 henkilöä.


Perustekniikka saman katon alle

Uuden palvelukeskuksen tavoitteena on huolehtia kaikista valtionhallinnon toimialariippumattomista ICT-tehtävistä. Näihin kuuluisivat muun muassa tietokone- ja päätelaitehankinnat, tietoliikenneyhteydet, konesalit ja palvelimet.

Eri hallinnonalat ja virastot vastaisivat jatkossakin itse omaa alaansa koskevista erikoisratkaisuista.

Nykyisin 11 valtion palvelukeskusta tuottaa noin 40 prosenttia valtion toimialariippumattomista ICT-palveluista ja loput ovat virastojen omaa tuotantoa.

Eri hallinnonalojen ICT-palvelukeskusten tehtävien kokoaminen yhteen on mainittu hallitusohjelmassa. (HäSa)

Päivän lehti

29.1.2020