fbpx
Uutiset

Valtiolta raideliikenteeseen lähes puoli miljardia – päärataa parannetaan ja Espoon kaupunkirata liikkeelle

Valtion ja neljän kaupunkiseudun, Helsingin,Turun, Tampereen ja Oulun MAL -neuvottelut saatiin vihdoin päätöksen lisäbudjettineuvottelujen yhteydessä. Valtio sitoutuu varaamaan liikenteen ja asumisen kokonaisuuteen lähes miljardi euroa.
Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoivat MAL -sopimusten sisällöstä. Kuva: VALTIONEUVOSTON KANSLIA
Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoivat MAL -sopimusten sisällöstä. Kuva: VALTIONEUVOSTON KANSLIA

Valtio ja suurimmat kaupunkiseudut ovat käyneet MAL -neuvotteluja jo toista vuotta. Kaupunkiseudut ovat odottaneet kiivaasti tietoa valtion panostuksista alueiden liikennehankkeisiin.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kuvasi valtion satsausta historiallisen suureksi MAL -sopimuksista järjestetyssä tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Erityisen paljon valtion rahaa, 755 miljoonaa euroa käytetään kaupunkiliikenteen kehittämiseen.

Näin saadaan Harakan mukaan liikkeelle yli miljardin euron investoinnit neljällä kaupunkiseudulla, kun kunnat sitoutuvat toteuttamaan oman osuutensa. Monissa liikennehankkeissa, kuten Espoon kaupunkiradassa, valtion osuus on 50 prosenttia hankkeen 275 miljoonan euron kokonaiskustannuksista.

Neuvottelutuloksen mukaan valtion osuus raideliikenteen kehittämiseen on 473 miljoonaa euroa, raitiotieliikenteen kehittämiseen 137 miljoonaa euroa, kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen 72 miljoonaa euroa ja joukkoliikenteen kehittämiseen 74 miljoonaa euroa.

Raiderahaa monille hankkeille

Raideliikenteen keskeisiä hankkeita ovat pääradan parantaminen Helsinki-Pasila välillä ja valmius käynnistää Espoon kaupunkirata.

Espoon kaupunkirata on yksi osa Turun tunnin juna -hanketta. Käytännössä kaupunkirata muodostuisi Leppävaaran ja Kauklahden välille rakennettavista kahdesta lisäraiteesta. Tällöin kaksi raidetta olisi kaukoliikenteen ja nopean lähiliikenteen käytössä ja kaksi tiheän kaupunkijunaliikenteen käytössä. Harakan mukaan Espoon kaupunkiradan rakentaminen voitaisiin aloittaa ensi vuonna.

Valtio on varautunut avustamaan myös Helsingin seudun lähijunaliikenteen varikoiden suunnittelua ja parantamaan Tampereen seudun lähijunaliikenteen edellytyksiä. Tampereen seudulla rakennetaan Tesoman junaseisake ja toteutetaan Lempäälän laiturimuutokset ja Nokian asema-alueen muutoshanke ja edistetään Oriveden asema-alueen kehittämistä.

Turussa valtion avustusta saa Turun ratapihan ja Kupittaa-Turku-kaksoisraiteen muutostyöt. Oulun seudulla etenee Oritkarin kolmioraide.

Valtio avustaa myös monia seudullisia raitiotiehankkeita. Valtion on mukana Vihdintien pikaraitiotien, Vantaan ratikan ja Viikin-Malmin pikaraitiotien, Tampereen raitiotien laajennushankkeessa ja Turun raitiotiessä.

Pyörätie-hankkeita paljon

Neljä suurinta kaupunkiseutua saavat nyt tuhdin määrän valtion rahaa, yhteensä 72 miljoonaa euroa kävely- ja pyöräteiden rakentamiseen, jos ovat itse valmiita maksamaan puolet hankkeiden rahoituksesta.

Ministeri Harakan mukaan neljällä suurella kaupunkiseudulla on jo valmiina paljon valmiita suunnitelmia ja toiveita kävely- ja pyöräteistä.

– Hankkeet ovat jo olemassa ja seuduilla on ollut toiveita, että valtio lähtisi niihin mukaan. Pääpaino on liikkumisen kestävyydellä ja päästöjen vähentämisellä, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoi.

MAL-sopimukset

Maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevia MAL -sopimuksia on tehty vuodesta 2011 asti.

Sopimuksissa on kyse neljän suuren kaupunkiseudun ja valtion välisestä kumppanuudesta.

MAL-sopimukset laaditaan nyt vuosille 2020-2031 Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa.

Konkreettiset toimenpiteet koskevat ensimmäisiä neljää vuotta, minkä jälkeen sopimukset päivitetään.

Hallitus sitoutuu varaamaan kokonaisuuteen 936 miljoonaa euroa.

Sopimukset tulevat voimaan, kun seudut ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne.

Menot