fbpx
Uutiset

Valtionhallinnosta on lähdössä 15 000 työpaikkaa

Valtionhallinnon työntekijöitä edustavan palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola arvostelee valtion tuottavuusohjelmaa. Hän vaatii seuraavalta hallitukselta koko ohjelman lopettamista.

-Vaarassa on 15 000 valtion työpaikkaa. Tuottavuusohjelman tavoitteena on vähentää henkilöstömäärää vuoden 2005 tasosta ensin runsaat 9 600 henkilötyövuotta vuoden 2011 loppuun mennessä ja sen jälkeen vielä lähes 5 000 henkilötyövuotta vuoden 2015 loppuun mennessä.

Palola kutsuu tuottavuusohjelmaa henkilöstön saneerausohjelmaksi.

-Tuottavuusohjelman henkilöstövähennyksiä perustellaan muun muassa työvoimakilpailun kiristymisellä suurten ikäluokkien eläköityessä. Julkisten menojen kasvun lievittämisessä valtion henkilöstön vähentämisellä on kuitenkin mitättömän pieni osuus. Laskennallinen säästö on enintään noin 1,5 prosenttia valtion budjetista ja todellinen säästö jäänee sitäkin pienemmäksi.

Valtiolla on viime vuoden alusta alkaen vajaa 90 000 virkavirkamiestä ja työntekijää, jotka työskentelevät puolustusvoimissa, poliisihallinnossa, verohallinnossa, ministeriöissä ja muissa valtion virastoissa ja laitoksissa.

Maaseutuvirastossa yt-neuvottelut

Palola vaatii loppua myöskin virastojen tai niiden osien alueellistamiselle. Tavoitteena siirtää 4 000-8 000 työpaikkaa vuoteen 2015 mennessä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tähän mennessä on alueellistettu noin 5 400 työpaikkaa.

-Henkilöstö ei ole päässyt vaikuttamaan kohteisiin millään tavalla. Tehtäviä on siirretty pois pääkaupunkiseudulta, mutta virkamiehillä ei ole ollut halukkuutta siirtyä maakuntiin.

Maaseutuvirastossa on menossa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön vähentämiseksi. Neuvottelut koskevat 36 henkilöä. Irtisanomisuhan alla ovat ne virkamiehet, jotka eivät ole siirtyneet työskentelemään Seinäjoelle. Viraston alueellistamisen siirtymäaika päättyy tänä vuonna, joten mahdolliset irtisanomiset uhkaavat heti ensi vuoden alusta.

-Aluksi valtio takasi, ettei ketään irtisanota alueellistamisissa. Nyt tästä periaatteesta on luovuttu. Työnantajien pitää huolehtia aikaisempaa aktiivisemmin työntekijöiden uudelleensijoittumisesta, Palola vaatii.

Yhteistoimintaneuvottelut ovat menossa niin ikään Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka siirtää vuoden 2015 loppuun mennessä kaikkiaan 95 työpaikkaa Rovaniemelle.

Samasta työstä sama palkka

Palolan mukaan valtion pitää olla edelläkävijä ja näyttää esimerkkiä tasa-arvoisuuden ja samapalkkaisuuden edistämisessä. Valtionhallinnon työntekijöistä noin 60 prosenttia on naisia.

-Helmikuun lopussa allekirjoitetussa valtion virka- ja työehtosopimuksessa pystyimme neuvottelemaan palkankorotuksen yhdeksi osaksi 0,2 prosentin suuruisen tasa-arvoerän, jonka avulla voimme edistää samapalkkaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä.

Valtionhallinnossa nais- ja miesvaltaisten alojen palkkaero on pienentynyt hieman yleistä tasoa ripeämmin.

-Naisten keskipalkka on noin 80 prosenttia miesten keskipalkasta. Keskimäärin palkkaero kaventui vuosina 2006-2009 yhden prosenttiyksikön, kun valtiolla vastaava luku oli kaksi prosenttiyksikköä. (HäSa)

Menot