Uutiset

Valtuusto hyväksyi Kartanonrannan ja useita pikkukaavoja

Kaupunginvaltuusto kokoontuu nykyään niin harvakseltaan, että huhtikuun kokoukseen pääsi kertymään useita kaava-asioita.

Valtuusto hyväksyi Kartanonrannan uuden asuinalueen, Turuntie 2:n ja Tölkkimäentie 2:n asemakaavat ilman suurempia puheita, mutta Moreenin laajennusalueen ja Sotkan alueen kaavasta käytettiin pari puheenvuoroa.

Kartanonranta on Katumajärven ranta-alueella sijaitseva yksityisomistuksessa oleva alue. Kaavalla sinne osoitetaan seitsemän kerrostalotonttia, viisi usean pientalon tonttia, kahdeksan rivitalotonttia ja 16 omakotitalotonttia, joista pari on rakennettu jo aikaisemmin.

Asemakaavassa on lisäksi yhteiskäyttöisiä korttelialueita, matkailua palvelevia rakennuksia ja muutama loma-asunto. Yhteisalueelle on suunnitteilla saunarakennus ja pieni laituri.

Matkailua palveleva alue on varattu Katisten kartanon toiminnoille.

Rakennusoikeus vastaa noin 330 asuntoa eli asukkaita alueella voi tulevaisuudessa olla 600-650.

Kartanonrannan rakennuttaminen voi alkaa jo tämän vuoden kuluessa.


Päivitys nykykäyttöön

Turuntie 2:ssa kaava päivitettiin nykyisen käytön mukaiseksi. Vanha opetustoimintaa palvelevien rakennusten kaava muutettiin siten, että tontin rakennuksiin on mahdollista saneerata asuin-, liike- ja toimistotilaa niin kuin on jo tehtykin.

Tontilla on 1 400 kerrosneliötä rakennusoikeutta. Siitä uutta rakennusoikeutta on osoitettu ullakko- ja kellaritilojen käyttöönottoon ja uuteen talousrakennukseen.

Tontti kuuluu maakuntakaavassa valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.


Yleiskaavaa odotellessa

Moreenin alueelle hyväksyttiin parin teollisuustontin kaavanlaajennus. Alueen pinta-ala on 6,8 hehtaaria. Uutta rakennusoikeutta muodostuu 35 000 kerrosneliömetriä.

Päivi Sieppi (vihr.) kiinnitti huomiota ely-keskuksen lausuntoon, jossa pidetään huonona asiana sitä, ettei alueen yleiskaava ole vielä valmistunut.

-Nyt tehdään asemakaavaa pienissä paloissa ilman, että se perustuisi hyväksyttyyn yleiskaavaan. Tämä asia pitäisi saada kuntoon.

Sotkan alueella varataan lisää rakennusoikeutta päihdehuollon asumispalveluille asemakaavan muutoksella.

Muutosalue on vajaat kaksi hehtaaria. Sillä sijaitsevat kaksi päihdehuollon kuntoutusyksikön tonttia sekä viereinen teollisuusalue.

Muutos mahdollistaa 10-paikkaisen päihdehuollonkuntoutusyksikön laajentamisen 30-paikkaiseksi.

Nykyinen 850 kerrosneliön rakennusoikeus laajenee 2 400 kerrosneliöön.

Kylli Kylliäinen (kd.) muistutti, että päihteiden käyttäjille kannattaa tarjota asunto, vaikkeivät he lopettaisi juomista. Se on inhimillistä ja yhteiskunnallekin edullista.

Tölkkimäen asemakaava koskee lähinnä ränsistynyttä maatilaa, joka aikaisemmin jätetty kaavan ulkopuolelle maanomistajien toivomuksesta. Nyt alue kaavoitetaan yritystoimintaa varten. (HäSa)