Uutiset

Valtuusto saa Ahvenisto-vision pohdittavakseen

Ahvenisto-visio ei innostanut kaupunkilaisia kommentoimaan. Se oli kaupungin nettisivulla kommentoitavana kahden viikon ajan. Mielipiteitä tuli kaikkiaan 13.

Palautteet olivat keskenään ristiriitaisia ja liittyivät osittain visiota pohtineen työryhmän kokoonpanoon.

Osassa palautteesta toivottiin lisää aktiviteetteja alueelle, jopa moottoriradalle, osassa taas alueen palauttamista nykyistä enemmän luonnontilaiseksi. Myös Ahveniston liittämistä osaksi kansallista kaupunkipuistoa esitettiin.

Palautteessa esimerkiksi hyppyrimäkeä toivotaan sekä säilytettäväksi että purettavaksi.

Pulleri ja Viisari mukana

Ahvenisto-visio tulee seuraavaksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Kaupunginhallitus esittää, että sitä toteutetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Visiota pohtineeseen työryhmään kuului sekä kaupungin että liike-elämän edustajia. Myös luonnonsuojeluyhdistyksellä ja Ahveniston suojeluyhdistyksellä oli siinä edustuksensa.

Ryhmä esittää, että Ahvenistoa kehitettäisiin erilaisina toiminnallisina vyöhykkeitä.

Työryhmä käsitteli Ahvenistoa hyvin laajana alueena, sillä myös Pullerin liikunta-alue on laskettu osaksi Ahvenistoa.

Hyppyrimäki matalaksi

Visiossa Pulleri-keskus painottuu pääasiassa sisäliikunnalle. Ahvenisto-keskuksesta työryhmä visioi monipuolista ja ympärivuotista liikunta- ja urheilukeskusta.

Sinne kaavaillaan liiketoimintaa ja yleisötapahtumia. Hyppyrimäen purkamisen jälkeen alueelle voisi myös jonkin verran rakentaa.

Olympiakeskusta, joka sisältää maauimalan, kehitetään virkistyksen ja ajanvieton alueena.

Erilaisia tapahtumia pitäisi myös Olympiakeskuksessa olla nykyistä enemmän ja niiden järjestelyihin ehdotetaan mukaan elämystarjontaan erikoistuneita yrityksiä.

Lähtökohtana on ollut se, että maauimala kunnostetaan, mutta hyppyrimäki puretaan.

Rinkelikeskus on ja pysyy liikuntahallien ja urheilukenttien alueena.

Maauimala ensi vuonna

Sairaalanmäelle etsitään nykyisten toimintojen lisäksi terveysliikuntaa tai ennaltaehkäisen terveydenhuollon toimintoja.

Viisarikeskus pysyy luonnonrauhan alueena.

Ihan heti Ahveniston alueelle ideoituja toimintoja ei toteuteta, sillä visio ulottuu aina vuoteen 2030 saakka.

Maauimalaan on kuitenkin tälle vuodelle on varattu suunnitteluraha, 200 000 euroa.

Se on peruskorjattava ensi vuonna, jotta siihen saadaan tarjolla oleva 700 000 euron valtionapu.

Peruskorjauskustannuksiksi arvioidaan 1,8 miljoonaa euroa. Se on suojeltu ympäristöministeriön päätöksellä. (HäSa)

Päivän lehti

29.1.2020