Valtuustoissa ei sinisilmiä kaivata

 

Valtuutettujen on oltava erityisen tarkkoja siinä, ettei valta sokaise tai todellisuus hämärry. Oma etu ei saa koskaan ohittaa yhteistä. Tilanne on jo riistäytynyt käsistä, jos päätöksenteossa tulee sellainen olo, että lähipiiri hyötyy tai jää jollekin palveluksen velkaa. Minkäänlaista korruptiota eli julkisen vallan väärinkäyttöä yksityisen edun ajamiseksi ei tule sallia. 
 
Korruption yleisiä muotoja ovat tiedon pimitys päätöksenteossa, virkatiedon tai yhteisten varojen väärinkäyttö ja puolueellinen toiminta. Tutkimusten mukaan esimerkiksi alue- ja paikallishallinnon julkiset hankinnat ja kaavoitus sekä rakentaminen ovat alueita, joissa törmätään helposti politiikan ja talouden kaksoisrooleihin ja eturistiriitoihin. (HäSa 28.10.2012). Korruptiolle alttiisiin alueisiin kuuluvat myös julkisten laitosten ja yhtiöiden rahoitus, tuotto ja kannattavuus. Väitöskirjaa valmistelevan Pasi Laineen mukaan korruptiota esiintyy maassamme mm organisaatioiden operatiivisessa ja strategisessa johtamisessa.  
 
Kokonaisuudessaan elinkeinoelämän ja hallinnon läheiset suhteet ovat edesauttaneet korruptiota ja jopa heikentäneet taloutta. (Transparency International 7.6.2012). 
 
Valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden on siis syytä olla todella tarkkana ja valveutuneita kun he ajavat kaupunkilaisten yhteistä etua. Ensisijaisesti on pidettävä huolta siitä, että päätöksenteko ja sen valmistelu on läpinäkyvää, dokumentoitua ja ymmärrettävää.
 
Päätösesityksistä on aina löydyttävä selkeä kanta ja perustelut niin, että kansalaisilla on mahdollisuus valvoa mistä päätetään ja millä perusteilla. 
 
Luottamushenkilöiden on myös aina muistettava olla riippumattomia ja lahjomattomia oli puoluekanta mikä tahansa. Täydellinen riippumattomuus on haastavaa erityisesti paikallispolitiikassa, jossa suuri osa poliitikoista on jollain tärkeällä elämän osa-alueella riippuvainen kaupungin päätöksistä. Riippumattomuus on kaikkein vaikeinta pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa, joissa piirit ovat kitukasvuisia. Itsensä pitääkin muistaa jäävätä päätöksenteossa tarpeen tullen, eikä porsaanreikiä tästä luistamiselle kannata hakea. Moni poliitikko toteuttaakin tätä jääväämisperiaatetta moitteettomasti, mutta välillä tuiki tarpeellinen jäävääminen unohtuu tykkänään. 
 
Pro-Hämeenlinna eli Keskustan, Vasemmistoliiton, Kristillisdemokraattien ja Perussuomalaisten muodostama tekninen vaaliliitto tulee muuttamaan Hämeenlinnan  päätöksentekokulttuuria. Sinisilmäisiä emme ole, eikä meistä sellaisia tule. Pidämme huolta siitä, ettei Hyvä veli todellakaan mahdu asumaan Hämeenlinnassa.   
 

Päivän lehti

2.4.2020