Uutiset

Valvira keskeytti Attendon hoivakodin toiminnan Utajärvellä - Toiminta kuntayhtymän haltuun

Yhtiö ei pystynyt korjaamaan yllätystarkastuksessa havaittuja puutteita.
Kuvaaja: Lassi Puhtimäki

Valvontavirasto Valvira on keskeyttänyt Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Attendo Kirkkopuiston hoivakodin toiminnan. Valviran mukaan keskeyttämisen perusteena ovat Valviran ja aluehallintoviraston (avi) havaitsemat epäkohdat ennalta ilmoittamattomalla tarkastuskäynnillä ja epäkohtien riittämätön korjaaminen määräaikaan mennessä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto sai tammikuussa Kirkkopuiston hoivakotia koskevan, asiakasturvallisuuden vakavaan vaarantumiseen viittaavan yhteydenoton.

Helmikuun 4. päivänä tehdyssä yllätystarkastuksessa havaittiin useita asiakasturvallisuuden vaarantumiseen liittyviä seikkoja. Havainnot liittyivät muun muassa lääkehoidon epäasianmukaisuuteen, omavalvontaan, asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämiseen, asiakkaiden terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja yövuoron henkilöstön riittävyyteen.

–  Siellä on ollut yksi yövuorolainen työvuorossa, ja se ei aina ole välttämättä riittävä asiakkaiden palvelun tarpeeseen nähden. Yövuorossakin on tehty muita kuin niitä hoivatehtäviä, kertoo ylitarkastaja Mervi Tiri Valvirasta.

Lääkehoidon puutteet liittyivät Tirin mukaan muun muassa lääkehoidon osaamisen varmistamiseen ja lääkelupiin.

Kirkkopuiston hoivakoti aloitti toimintansa joulukuussa.

Asukkaita ei siirretä

Attendolle annettiin ohjeistusta puutteiden takia. Valvira ja avi kävivät hoivakodissa torstaina uudestaan tarkastuskäynnillä Valviraan tulleen kuntayhtymän yhteydenoton perusteella. Silloin havaittiin edelleen asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita.

–  Valvira katsoo, ettei toimintayksikön toiminta vastaa sille myönnettyä yksityisestä sosiaalihuollosta annetun lain mukaista lupaa ja että asiakasturvallisuus vaarantuu vakavasti, mikäli toimintaa jatketaan, Valviran tiedotteessa perustellaan keskeyttämispäätöstä.

Attendo kertoo verkkosivuillaan tekevänsä tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa asioiden saattamiseksi kuntoon. Attendon tavoitteena on palauttaa toiminta takaisin yhtiölle kevään kuluessa.

Kaikkien 24 asukkaan arki Kirkkopuistossa jatkuu yhtiön mukaan normaalisti, ja Attendo vuokraa koko henkilöstön Oulunkaaren kuntayhtymän käyttöön. Oulunkaari vastaa toiminnan johtamisesta toistaiseksi.

Oulunkaari on Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan omistama sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

 

Juttu päivitetty kauttaaltaan 1.3. klo 12.17.

Päivän lehti

29.1.2020